Iskappens dannelse og dna

Hvordan iskappen har fluktueret i omfang, og hvordan og hvornår den blev dannet, kan aflæses i bundisen, idet det er muligt at aldersbestemme den samt det genetiske materiale, som er indkapslet i iskernerne.

Ved at sammenkoble informationerne om den aldersbestemte bundis og det genetiske materiale i iskernerne med klimamodellerne og data fra fortidens biodiversitet, fremkommer ny viden om, hvordan klima- og økosystemerne påvirker hinanden.

   Foto: Stieg & Wolfe (2008)

 

LÆS OGSÅ
- Biodiversitet og respons på klimaforandringer
- Modeller for klima, biodiversitet og evolution
- Tværfagligt samarbejde indenfor klima og biologi
- Sammenspil mellem modeller for klima og biodiversitet