Modeller for klima, biodiversitet og evolution

Studier af ”fossilt” dna fra bundisen fra perioder med hurtige klimaskift, kan koble klimamodeller med modeller for, hvordan organismer udvikler sig som følge af miljøforandringer. Studierne giver mulighed for at forstå flere faktorer omkring, hvorfor arter enten tilpasser sig, uddør eller opstår i perioder med klimaforandringer.

Kombinationen af tværfaglige modeller giver mulighed for at vurdere risikoen for udryddelse og tilpasningspotentialer for forskellige typer økosystemer og deres arter.

Tværfagligheden giver også mulighed for at belyse samspillet mellem økosystemer og klima på forskellige niveauer, f.eks. hvor hurtigt økosystemer med specifikke karakteristika for nedbør og temperaturer kan afløses af andre økosystemer med karakteristika, som spiller sammen med forandrede klimaforhold og biodiversitet.

Ved at sammenholde overordnede klimaparametre med mere lokale nedbørsforhold og naturens respons, kan forskerne studere dynamikken imellem disse indbyrdes afhængige systemer.

LÆS OGSÅ
- Biodiversitet og respons på klimaforandringer
- Iskappens dannelse og dna
- Tværfagligt samarbejde indenfor klima og biologi
- Sammenspil mellem modeller for klima og biodiversitet