Tværfagligt samarbejde indenfor klima og biologi

I et tværfagligt samarbejde i feltet mellem makroøkologi, evolutionsbiologi, glaciologi og klimaforskning skal der udvikles modeller, som kan rekonstruere ændringer i biodiversiteten over tid.

Disse fremtidige modeller vil gøre det muligt at studere de koblede processer mellem økosystemer, og de udviklingspotentialer arterne indenfor et pågældende system har, under ændrede klimaforhold. Disse mere lokale processer kan samtidig bruges til at vurdere robustheden af modeller, der opererer på større skala.

De genetiske data, som fremkommer fra bundisen fra forskellige lokaliteter, kan give indblik i tidligere tiders økosystemer, og kan integreres med modellerne som benyttes indenfor biodiversitet.

Artsrigdom under fortidige interglaciale perioder, og deres tilpasning til miljøforandringer på lokal skala, sammenholdes med eksisterende modeller for kulstofbudgetter, og giver et indblik i, hvordan biomassen spiller sammen med kulstofkredsløbet og klimaforandringer.

LÆS OGSÅ
- Biodiversitet og respons på klimaforandringer
- Iskappens dannelse og dna
- Modeller for klima, biodiversitet og evolution
- Sammenspil mellem modeller for klima og biodiversitet