"Fossilt" dna i isen 

Før boringerne af dybe iskerner fandt sted, har fossile fund fra isfri områder leveret materiale til at beskrive fortidens varme klimaperioder. Iskerner, boret i Grønland og på Antarktis, giver nu adgang til frosne molekylære rester – ”fossilt” dna – fra bundisen, som kan dateres mange hundrede tusinder år tilbage i tiden.

Dna molekylerne, som er bevaret i jordpartiklerne i den grønlandske
bundis, er gennem tiderne blevet nedbrudt og splittet. Molekylerne
stammer fra fortidige organismer, som levede i de egne, der i dag er
dækket af is. Ved hjælp af følsom dna teknik er det muligt at analysere
de bevarede dna molekyler, og på den måde få ny viden om, hvordan
klimaet var, lige før isen blev dannet.

Ved at anvende genetiske metoder på bundisen fra de dybe iskerner, er det muligt, via ”fossilt” dna fra forhistoriske organismer, at få indblik i tidligere varmeperioders økosystemer. Disse varmeperioders økosystemer er interessante, idet forskerne hermed har mulighed for at sammenligne de nutidige klimaforandringer med de forandringer, der indtraf for mere end 100.000 år siden.

”Fossilt” dna skal imidlertid ikke opfattes som et statisk bevaret molekyle. Fra det tidspunkt en organisme dør, bliver dets dna nedbrudt og fragmenteret. Under frosne temperaturforhold foregår nedbrydningsprocessen langsomt, mens dna-nedbrydende enzymer og kemiske processer sker langt hurtigere under varme forhold.Ligger dna’et bundet til jordpartikler i tør- eller kold is, eller permafrost, kan de nedbrydende enzymers effekt blive formindsket, fordi ladningerne på jordpartiklerne kan have en stabiliserende og beskyttende funktion på dna’et.

Det ”fossilt” bevarede dna består af rester fra døde organismers genom, som kan opformeres og studeres med henblik på både forhistoriske klimaforhold, biodiversitet, og sammensætning af økosystemer.

LÆS OGSÅ
Rekonstruktion af fortidens økosystemer og klima ved hjælp af ”fossilt” dna
"Fossilt" dna's potentialer og begrænsninger
Palæo- økosystemer og klima
Sammensætning af biodiversitet og klimaparametre