"Fossilt" dna's potentialer og begrænsninger

Mængden af bevaret dna i iskernerne er lavt, eftersom det har ligget inkorpereret i jordpartiklerne i op til flere hundrede tusinder år, hvor det i tidens løb er blevet nedbrudt. Derfor bliver al forskning udført under rene forhold i dedikerede laboratorier, for at undgå kontaminering fra nutidigt dna materiale.

Selvom bevaringsforholdene er optimale under isen ved de kolde, tørre og stabile temperaturer, vil der uundgåeligt forekomme en kontinuerlig nedbrydningsproces af dna’et, som modificerer dna’ets basesammensætning, og destabiliserer dets helixform. Nedbrydningen bevirker, at dna’et forekommer som korte fragmenter på op til nogle få hundrede baseparslængde, og gør det yderst vanskeligt at foretage mere avancerede statistiske analyser på dna’et i isen.

Arbejdet med dna fra iskerner foregår under meget sterile og
rene forhold. Her forsøger man at undgå at få udefrakommende
dna ind i laboratoriet for at minimere risikoen for forurening
med moderne dna i de gamle prøver.

De nuværende videnskabelige metoder gør det ikke muligt at studere enkeltindivider af organismer – organismer som ville give mulighed for at undersøge populationsdynamikker indenfor arter gennem tid. I stedet for bliver de konserverede fragmenter indenfor organismegrupper, som f.eks. bakterier, planter, insekter, fugle eller pattedyr, opformeret, så diversiteten indenfor de enkelte grupper kan blive studeret.

Moderne sekventeringsteknologier gør det muligt at sekventere millioner af basepar indenfor kort tid, og dermed dybdesekventere en hel prøve, som igen giver indblik i biodiversiteten af de forskellige organismer eller taxonomiske grupper, der levede på det tidspunkt, hvor isen blev dannet.

Udviklingen indenfor dna sekventering går hurtigt, og udsigten til i fremtiden at blive i stand til at analysere enkeltmolekyler, baner vejen for at kunne analysere prøver, hvor indholdet af dna er lavt.

LÆS OGSÅ
Rekonstruktion af fortidens økosystemer og klima ved hjælp af ”fossilt” dna
"Fossilt" dna i isen
Palæo- økosystemer og klima
Sammensætning af biodiversitet og klimaparametre