Forskningsprojekter på Center for Is og Klima – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Is og Klima > Projekter ved centeret

Forskningsprojekter på Center for Is og Klima

Center for Is og Klima er finansieret af Grundforskningsfonden, men mange af centerets medarbejdere er ansat af Niels Bohr Institutet, personlige bevillinger eller gennem andre forskningsprojekter og forskningsprogrammer.

Forskningsprojekterne og -programmerne omfatter blandt andet:

EastGRIP
The East Greenland Ice-core Project – EastGRIP – er et internationalt forskningprojekt med målet at bore en iskerne gennem den nordøst-grønlandske isstrøm (The Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS).
EastGRIP
GRCR
Grønlands Klimaforskningscenter arbejder med klimaændringernes forventede indflydelse på de arktiske miljøer, og på det grønlandske samfund.
(åbner i nyt vindue). 
Ice2Ice
Eu projekt, hvis hovedhypotese er at havisen i Arktis er styrende for isen på Grønland. Projektet er i samarbjde med DMI (DK), UiB (Norge) og UniResearch (Norge).
Ice2Sea
EU-projekt, hvis formål er at forbedre kvaliteten af forudsigelserne af, hvor meget smeltende is vil bidrage til fremtidige havniveauændringer.
(åbner i nyt vindue,engelsksproget). 
INTIMATE
Et EU-støttet projekt der integrerer data fra iskerner samt marine- og terrestiske kilder, med fokus på Europa i tidsperioden 8-60.000 år før nu.
(åbner i nyt vindue, engelsksproget).
INTRAMIF
Et Marie Curie træningsnetværk. Center for Is og Klima deltager ved et projekt der rekonstruerer klodens biologiske aktivitet i fortiden.
(åbner i nyt vindue, engelsksproget). 
NEEM
North Greenland Eemian Ice Drilling Project (NEEM) er et internationalt forskningprojekt som borer iskerner i det NV hjørne af den grønlandske Indlandsis.
Nord-Syd klimaforbindelser
Hvordan er klimaet på den nordlige og 
sydlige halvkugle koblet? Hvilke klimaudsving er naturlige? - og hvilke er menneskeskabte? Nord-Syd projektet søger at finde svar. 
Past4Future
EU-projekt der kombinerer klimadata fra mange forskellige kilder, med det formål at analysere, modellere og rekonstruere bratte klimaændringer under tidligere mellemistider.
(åbner i nyt vindue, engelsksproget).
REnland ice CAP project (RECAP)
The RECAP project is about retrieving and analyzing a high quality ice core from the Renland ice cap.
(Engelsksproget)
SVALI
Nordisk forskningscenter med fokus på nuværende og fremtidig afsmeltning af landbaseret is i det arktiske og nordatlantiske område og følgerne heraf.
(åbner i nyt vindue).
 
SWIPA
Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic
(dansk rapport-sammenfatning, åbner i nyt vindue).
 
WATERundertheICE
Et EU-projekt der skal kortlægge udbredelsen og konsekvenserne af smeltevand under den grønlandske iskappe. 
(engelsksproget pdf-fil, åbner i nyt vindue).