Stort til lykke til Antje Fitzner – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyheder > 2014 > Stort til lykke til An...

02. december 2014

Stort til lykke til Antje Fitzner

Antje Fitzner med bedømmelsesudvalget som bestod af Christine Hvidberg, lektor ved Center for Is og Klima (yderst til venstre), Jason Box, forskningsprofessor ved GEUS (til højre for Antje) og Richard Hindmarsh, professor ved British Antarctic Survey (yderst til højre).

Stort til lykke til Antje Fitzner fra Center for Is og Klima som med stor succes forsvarede sin Ph.d.-afhandling d. 1. december 2014. 

Antje Fitzner har i sin Ph.D afhandling fokuseret på udløbsgletsjere ved Godthåbsfjorden ved Nuuk i Vestgrønland.

Antje Fitzner med professor Dorthe Dahl-Jensen, leder af Center for Is og Klima og Antje's vejleder.

Titel på afhandlingen
Modeling the tidewater glacier Kangiata Nunaata Sermia and the freshwater flux into Godthåbsfjorden

Abstract
Den grønlandske indlandsis oplever et massetab på grund af ændringer i overfladens massebalance, direkte afsmeltning af overfladen, isflydning fra talrige gletsjere og smeltning ved bunden. Denne Ph.D. afhandling fokuserer på de udløbsgletsjere, der flyder ud i Godthåbsfjorden ved Nuuk i Vestgrønland, hvor Kangiata Nunaata Sermia (KNS) er den primære  udløbsgletsjer. Massetabet fra denne gletsjer udgør en lille del af det samlede massetab fra Grønlands indlandsis, men det kan have stor indflydelse på det lokale økosystem, når store mængder ferskvand tilføres fjorden. I denne Ph.D. afhandling anvendes to uafhængige metoder til at estimere det samlede massetab fra KNS og dens nabogletsjere: en isflydemodel (PISM) af KNS og målinger af stabile ilt-isotoper i fjorden. Begge undersøgelser viser, at KNS øjeblikket mister masse. Prognostiske undersøgelser viser, at sandsynligvis vil KNS fortsætte med at miste masse.