CIC'ere til Antarktis – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyheder > 2014 > CIC'ere til Antarktis

02. december 2013

CIC'ere til Antarktis

I starten af december 2013 flyver tre af Center for Is og Klimas centerfolk til Antarktis. Første stop er kyststation, Casey. Her skal de tilbringe godt og vel en uge med de sidste forberedelser, før de med et lille Baslerfly flyver 550 km ind på isen til Aurora Basin North. I løbet af den antarktiske sommer deltager de i et internationalt projekt, som har til formål at bore en 400 m dyb iskerne.

Af Lone Holm Hansen

Med sig i bagagen har de centerets helt nyudviklede boresystem. Boresystemet er let at sætte op på isen, og som noget nyt, er det i stand til at udføre 400 m boringen i løbet af de knap seks uger projektet varer.

De tre centermedarbejdere som deltager fra Center for Is og Klima, har alle mange års erfaringer fra iskerneboringer i både Grønland og Antarktis. 

Simon Sheldon (tv) har stået for udvikling af Center for Is og Klimas nye iskerneboresystem, som skal bore den 400 m dybe iskerne i Antarktis 2013-14. Trevor Popp (th) skal lede et lille boreteam på seks personer. For at fuldende boringen inden den antarktiske sommer slutter, vil der blive arbejdet i toskift hold.

Simon Sheldon, ingeniør ved Is og Klima, skal sørge for at det nye Hans Tausen boresystem hurtigt kommer op og kører - et system som han gennem det seneste 1½ år har stået for udviklingen af.

Trevor Popp, lektor ved Is og Klima, er udpeget til at stå for selve boringen, som han skal lede sammen med Mark Curran fra Australian Antarctic Division. Boringen skal afsluttes indenfor seks uger, og vil derfor komme til at foregå i toskifte hold.

Jørgen Peder Steffensen, lektor ved Is og Klima, vil blandt andet dokumentere, opmåle og udføre surhedsmålinger på iskernerne, efterhånden som de bliver boret.

Den internationale iskerneboring ledes af the Australian Antarctic Division. Center for Is og Klima har udviklet og leverer boreudstyr til projektet

LÆS: Center for Is og Klima deltager med nyudviklet boresystem i Antarktisk projekt

Flere gode grunde til at bore ved Aurora Basin North - ABN
Aurora Basin North ligger i 2694 meters højde i det Østantarktiske højplateau, som hører under det australske territorium i Antarktis.

Der er flere grunde til at Aurora er blevet udvalgt til boring af en 400 m dyb iskerne, som led i det internationale samarbejde indenfor iskerneforskning - IPICS' beslutning fra 2004. De deltagende lande besluttede at bore en lang række mellemlange iskerne på den nordlige og sydlige halvkugle:

- ABN ligger i et område i Antarktis, hvor der ikke tidligere er foretaget iskerneboringer, og klimadata fra dette område er et stort hul i det samlede klimadatabillede.

- ABN har en årlig nedbør på omkring 11 cm. Den relative høje årlige nedbør gør, at hvert årlag i isen er let at identificere, og kernen indeholder derfor meget detaljerede klimadata – man kan sammenligne det med en tyk bog skrevet med store bogstaver.

- Islaget ved ABN er et af de tykkest i Antarktis og indeholder noget af det ældste is på kloden. Forskerne håber at boreprojektet ved ABN i 2013-14, som en sidegevinst, vil give en indikation af, om det er muligt, på et senere tidspunkt, at bore en dyb iskerne i området. En iskerne som tidsmæssigt vil strække sig mere end en million år tilbage i tiden, og vil kunne give vigtig information om de store klimaskift. Fx er det et ubesvaret spørgsmål, hvorfor de store klimaskift mellem istiderne og mellemistiderne for ca. en million år siden gik fra at svinge med 40.000 års interval, til nu at indtræffe med et interval på ca. 100.000 år.

LÆS mere om Aurora Basin North på projektets web >>

LÆS IPICS' White paper om boring af en række mellemdybe iskerner fra 2004 (engelsk  pdf-fil)

Læs IPICS' White paper om tekniske udfordringer ved iskerneboringer fra 2004 (engelsk pdf-fil)