Nyhedsfolder – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder

Samlemappe for nyheder. Alle nyheder fra instituttet samles i denne mappe og kan herefter indgå i både en lokal og global nyhedsliste afhængig af parametrene defineret for hvert enkelt nyhed.