COP15 – Københavns Universitet

09. december 2009

COP15

12-18. december 2009 - Nordatlantens Brygge -  Arctic Venue

Se filmene: Isens Hemmeligheder – del 1 og del 2, som fortæller iskerneboreprojektet NEEM's historie. 
Onsdag d. 16. december kl. 16:30 - 17:00 er der foredrag af lektor Jørgen Peder Steffensen fra Center for Is og Klima: Greenland Ice Cores and Climate Change
 

14. december, kl. 13:00 - 14:30 - Bella Centret - Niels Bohr, Hall H 

Greenland Ice Sheet - Melting Snow and Ice: Calls for Action
Dansk/norsk arrangement, hvor blandt andet Prof. Dorthe Dahl-Jensen fra Center for Is og Klima giver en videnskabelig præsentation af den grønlandske iskappe.

Snow, ice and permafrost conditions are globally changing much faster than anticipated. This will profoundly change living conditions in the Arctic and also living conditions throughout the World. An event with the participation of the Danish Foreign Minister Per Stig Moeller, Norwegian Foreign Minister Jonas Stoere, former US Vice President Al Gore and Greenland Premier Kuupik Kleist.

Botanisk Have - International Klimaudstilling - "KLIMA - verden forandres"

Udstillingen repræsenterer videnskabens syn på klima og klimaforandringer, og er baseret på de forskningsresultater der er fremkommet i de seneste årtier. Ved hjælp af genstande, film, fotos, animationer og tekster, bliver det komplicerede emne anskueliggjort og formidlet på en levende og tilgængelig måde.
Center for Is og Klima har bidraget til udstillingen med faglig ekspertise.

Klimaudstillingen varer frem til søndag d. 28. februar 2010.

Nationalmuseet

Her er det muligt at se det originale og komplette shallow iskernebor, som blev fremstillet på Niels Bohr Institutet i 1976. Iskerneboret er udstillet med en iskerneprøve, og på en original Nansenslæde.

Shallow iskerneboret bliver benyttet ved tørboringer ned til et par hundrede meters dybde, og er blevet brugt ved Center for Is og Klimas boringer på Dye-3 og Grip i Grønland.

Opstillingen indgår i museets udstilling om Klima, og kan ses til og med sidste dag i året 2009.
Selve udstillingen varer indtil 07. marts, 2010.

Læs mere om Center for Is og Klimas boring og analyse af iskerner samt meget andet, her