Mysteriet i klima-debatten – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Mysteriet i klima-deba...

06. marts 2008

Mysteriet i klima-debatten

I Jyllandsposten har der de sidste par måneder været en heftig debat om den kosmiske strålings betydning for den globale opvarmning. Dorthe Dahl-Jensen og Bo Møllesøe Vinther fra Center for Is og Klima har i et debat-indlæg påpeget, at målinger af den kosmiske stråling viser, at den ikke kan have bidraget væsentligt til den opvarmning der er fundet sted gennem de seneste 55 år.

Debat-indlæg trykt i Jyllands-posten d. 27/2:

Mysteriet i klima-debatten

Af Bo Møllesøe Vinther, post.doc. og Dorthe Dahl-Jensen, professor
Offentliggjort 27.02.08 kl. 03:00

MÅLINGER VISER, at de ca. 0,6°C, som middeltemperaturen er steget de seneste 55 år på ingen måde kan forklares af ændringer i den kosmiske stråling. På den baggrund er det et mysterium, at debatten om de kosmiske strålers andel i den globale opvarmning går så højt.

I dokumentarfilmen "Klima-mysteriet" (vist på TV 2 30/1) præsenteres teorien om, at den kosmiske stråling er af afgørende betydning for det globale klima. Ideen er, at mindre kosmisk stråling giver færre lave skyer i atmosfæren, hvilket så igen betyder højere temperaturer her på jorden.

Efterfølgende har debatten rullet: Kan den globale opvarmning så forklares af ændringer i den kosmiske stråling i stedet for udledninger af drivhusgasser? Eller skyldes opvarmningen måske lidt af begge dele?

Heldigvis behøver vi hverken gætte eller debattere os til svaret på de spørgsmål, hvis vi begrænser os til at se på årsagerne til den globale opvarmning gennem de sidste 55 år.

For fra og med år 1953 er der foretaget regelmæssige observationer af både den kosmiske stråling og de globale temperaturforhold. Figuren ovenfor viser således ændringerne i den globale middeltemperatur og ændringerne i den kosmiske stråling fra 1953 og fremefter. Det kan ses, at temperaturen er steget ca. 0,6 grader C de seneste 55 år, mens der i samme periode ikke ses nogen klar tendens i den kosmiske stråling.

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke betyder, at teorien om den kosmiske strålings indflydelse på det globale klima er uden betydning.

Ændringer i den kosmiske stråling kan sagtens have haft indflydelse på klimaet, og den 11-års svingning, som ses i den kosmiske stråling, kan anes i temperaturkurven i figuren.

Men målingerne viser også, at de ca. 0,6 grader C, som middel-temperaturen er steget gennem de seneste 55 år, ikke kan skyldes ændringer i den kosmiske stråling.

Links
Til debat-indlægget i JP
Til leder om kosmisk stråling i JP