Historisk vulkanudbrud afsløret i Grønlandske iskerner – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Historisk vulkanudbrud...

18. marts 2008

Historisk vulkanudbrud afsløret i Grønlandske iskerner

Et stort vulkanudbrud I år 535 var årsag til en klimatisk nedtur som medførte kaos og opbrud mange steder i verden. Dette er konklusionen, som et internationalt team a forskere er nået frem til, efter at glaciologer fra Center for Is og Klima har fundet høje sulfat-koncentrationer i både Grønlandske og Antarktiske iskerner dateret til år 534±2. Det høje sulfat-indhold skyldes med stor sandsynlighed et meget stort vulkanudbrud nær ækvator. 

Fundet af et klart vulkansk fingeraftryk I iskernerne er blevet publiceret i Geophysical Research Letters og diskuteres i Nature News og på RealClimate-bloggen.

Citater (oversat) fra artiklen i Nature News "They really were the Dark Ages":

"Et kæmpe vulkanudbrud I det sjette århundrede har sandsynligvis forårsaget en katastrofal global afkøling, som kan have ført til sult, konflikt mellem kulturer og pest verden over [...]"

 "Enhver normal fortolkning af målingerne peger på et vulkanudbrud" siger Keith Briffa, palæo-klimatolog (University of East Anglia i Storbritannien), som er medforfatter til den nye artikel. [...]

Det at et sulfat-lag kan ses ikke bare i det nordlige, men også i det sydlige polarområde betyder at udbruddet sandsynligvis skete tæt ved ækvator, således at vulkansk støv var spredt over hele Jorden. Men norden blev ramt af de værste klimatiske konsekvenser - der er f.eks. ikke noget tegn på afkøling i geologisk materiale fra New Zealand.

Sulfat-toppe dateret til A.D. 534±2 i tre grønlandske iskerner (Dye-3, GRIP, NGRIP). Den sorte linje angiver middel-koncentrationen I de tre grønlandske iskerner.

Briffa forklarer at selvom det i princippet ikke er svært at finde sulfat-forureningen i isen, så er udfordringen at få dateringen af islagene præcis nok til at der kan etableres en forbindelse til de tegn på afkøling der kan ses i veldaterede trærings serier og skelne laget fra sulfat-lag forårsaget af vulkanudbrud tættere på polerne. Dette detektivarbejde blev udført af Bo Vinther og hans kollegaer på Københavns Universitet, Danmark."

 

 

Links:

RealClimate - Nature News - Paper in GRL