Varigheden af Yngre Dryas perioden – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Varigheden af Yngre Dr...

28. marts 2008

Varigheden af Yngre Dryas periodenTræringe, iskerner og kulstof-14-aldre

Kulstof-14-målinger fra fossile træer indikerer at den kalibreringskurve, man bruger til at fastlægge kulstof-14-aldre, måske ikke er rigtig i en periode omkring istidens afslutning. Raimund Muscheler fra universitetet i Lund har sammen med en række medforfattere, herunder Anders Svensson fra Center for Is og Klima, netop publiceret resultater i Nature Geoscience, der indikerer at atmosfærens indhold af kulstof-14 kan have været meget svingende i denne periode, hvilket gør det svært at omregne radiometriske aldre til sande aldre.

Læs mere på den engelske side.
Læs artiklen Tree rings and ice cores reveal 14C calibration uncertainties during the Younger Dryas.
Læs mere om arbejdet på Universitet i Lunds hjemmeside.