Undskyld vi støver – Københavns Universitet

01. april 2008

Undskyld vi støver


800.000 års støvdata fra Antarktis

En ny detaljeret måleserie fra Østantarktis giver nye oplysninger om samspillet mellem klima og atmosfærens støvindhold og viser at indholdet af støv varierer systematisk gennem de sidste mange istids/mellemistidssvingninger. Målingerne stammer fra Dome C-iskernen, der indeholder tynde uforstyrrede lag af is fra de sidste 800.000 år.

Støvpartikler i atmosfæren påvirker temperaturen ved at absorbere eller reflektere solens stråling, og både produktion, transport og udvaskning af støvet afhænger af klimaforholdene. Der er derfor en tæt vekselvirkning mellem atmosfærens støvindhold og klimaet.

De nye data er et resultat af EPICA-samarbejdet (European Project for Ice Coring in Antarctica), der midt i marts fik EU's forskningspris, Descartes-prisen. Artiklen er skrevet Fabrice Lambert med bidrag fra Matthias Bigler og J.P. Steffensen fra Center for Is og Klima.

Læs mere i artiklen:
Dust climate couplings over the past 800,000 years from the EPICA Dome C ice core
Nature d. 3 april 2008, side 616-619