Svensk hæder til iskerneforsker Dorthe Dahl-Jensen – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Svensk hæder til isker...

22. april 2008

Svensk hæder til iskerneforsker Dorthe Dahl-Jensen

Professor Dorthe Dahl-Jensen, Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet er blevet tildelt Vegamedaljen af Det Svenske Selskab for Antropologi og Geografi. Prisen uddeles af den svenske konge, Carl Gustaf den 24. april ved et symposium i Kungliga Vetenskabsakademien i Stockholm.

Dorthe Dahl-Jensen leder iskerneboringerne gennem den tre kilometer tykke iskappe på Grønland, og hun tildeles medaljen for sin betydningsfulde indsats indenfor forskning i Jordens klimahistoriske fortid.

Afsmeltningen af iskapperne på Grønland og Antarktis samt de store gletchere giver et væsentligt bidrag til stigningen i havniveauet, der allerede nu sker hurtigere end forudset for bare få år siden. Den nyeste rapport fra Det International Klimapanel peger på, at usikkerheder i forhold til fremtidig havniveaustigning er domineret af usikkerheder omkring afsmeltningen af iskapper og gletchere, så derfor er en bedre forståelse de processer, der forårsager afsmeltning nøglen til pålidelige modeller for havniveauet.

En afgørende opgave indenfor forskningen er at forbedre vores viden om iskappernes masse og den globale opvarmning. Ved at udforske fortidens klima, der er gemt som et arkiv i iskernerne, kan forskerne få indsigt i de dynamiske reaktioner mellem iskapperne og klimaet.