WAIS Divide-lejren er åbnet – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > WAIS Divide-lejren er ...

11. november 2008

WAIS Divide-lejren er åbnet

WAIS Divide-projektet er financieret af United States National Science Foundation, og projektets formål er at udbore en dyb iskerne, der dækker ca. en istidscyklus (~100.000 år) ved isdelere, fra området ved isdeleren i det centrale Vestantarktis. Undersøgelser af denne iskerne vil give ny viden om klimaet og atmosfærens indhold af drivhusgasser i tidligere tider og om den nuværende og fremtidige stabilitet af iskappen i Vestantarktis.

Et kort over Antarktis

Ved åbningen af lejren så man, at det meste udstyr havde klaret vinteren godt, og nu er generatorerne startet og mandskabet er begyndt at klargøre landingsbanen til denne sæsons flyvninger ind til lejren. I starten af december vil dette års hold iskerneborere og iskerneprocesseringsfolk ankomme til WAIS Divide via Christchurch i New Zealand og McMurdo Station på Antarktis. De vil fortsætte boring fra dybden 578 m, der blev nået sidste sæson, og forsøge at nå ned forbi brittle ice zonen (det dybdeinterval omkring 1 km nede, hvor isen er særligt skrøbelig). Ifølge planen vil man nå bunden af isen (3465 m under isoverfladen) i løbet af sæsonen 2011/2012.

I denne sæson deltager ph.d.-studerende Susanne Lilja Buchardt fra Center for Is og Klima i projektet på WAIS Divide. Sidste år deltog Inger Seierstad og Trevor Popp fra CIC i WAIS Divide feltarbejdet. Nyheder om feltarbejdet ved WAIS Divide og mere information om projektets målsætninger og deltagere kan ses på www.waisdivide.unh.edu.