Et stort og udfordrende puslespil – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Et stort og udfordrend...

28. november 2008

Et stort og udfordrende puslespil

Slice of ice

NEEM Steering Committee møde, 14-16 november - Fordeling af iskerneprøver og bemanding af den kommende feltsæson på Grønland, var et par af hovedpunkterne på dagsordenen , da repræsentanter fra de 14 involverede nationer - NEEM's styregruppe - var samlet til det årlige møde på Center for Is og Klima

Af Lone Holm Hansen

Mens kulde og mørke har stoppet al aktivitet i NEEM lejren i det nordlige Grønland, var aktiviteten anderledes stor på Is og Klima, Københavns Universitet, i weekenden 14-16 november, hvor repræsentanter fra de deltagende nationer var samlet for at planlægge den kommende sæsons aktiviteter. To af hovedpunkterne ved mødet, var fordelingen af iskernerprøver på de forskellige forskningsgrupper, som er involveret i projektet, og bemandingen til den kommende feltsæson.

En bid af iskernen

Iskernerne, der bliver boret ud af den Grønlandske indlandsis, har en diameter på ca. 10 cm, hvilket nogenlunde svarer til dimensionen af en CD. At skulle fordele så lille en størrelse blandt mere end 20 forskellige forskningsgrupper, og samtidig have en bid tilbage i arkivet til fremtidige nye studier og kontrolmålinger, er et puslespil der kræver en god portion koordination og fremsynethed. I alt er der på nuværende tidspunkt 12 arbejdsgrupper, som har budt ind på en bid af kernen. Og som noget nyt har biologerne meldt sig på banen, med ønsket om at se nærmere på isens indhold af DNA og bakterier.

På grund af den store interesse for iskernerne, er det uhyre vigtigt at den bliver fordelt ud på de forskningsområder, hvor der er størst sikkerhed for, at det vil føre til brugbare resultater. Samtidig er det vigtigt at koordinere på en sådan måde, at der ikke bliver udført dobbeltarbejde - for flere af arbejdsgrupperne ønsker at udføre de samme undersøgelser.
Men der er andre hensyn at tage end de rent videnskablige, når isen skal fordeles. Og her spiller det en rolle, hvor stor en andel de enkelte nationer har i financieringen af projektet . Jo større økonomisk bidrag, jo større kvote vil de enkelte nationers forskningsgrupper blive tildelt.

I løbet af weekenden fik de enkelte forskningsgrupper lejlighed til at byde ind på, hvad de vil måle på isen, og de foreløbige forslag, i forhold til mængden af is, ser fornuftige ud. Hvordan den endelige fordeling falder ud, vil blive afgjort af ved styregruppens fremtidige møder.

Bemanding af feltsæsonen 2009

Fra slutningen af april til hen i august vil NEEM lejren atter være en international smeltedigel af forskere, teknikere, tømrere, kokke og læger, som vil fortsætte arbejdet, hvor de ca. 60 deltagere fra sidste år, lukkede ned for vinteren. Til den kommende sæson regner man med at der vil blive brug for omkring 80 personer, som hver især vil blive udstationeret på isen i perioder fra et par uger til flere måneder ad gangen. Måske kan det lyde af meget, men antallet af interesserede deltagere overstiger langt det antal, der er brug for.

Et puslespil med mange brikker

Inden solen igen lyser op over det nordlige Grønland i slutningen af april, og det første fly sætter kurs mod NEEM lejren, foreligger et større logistisk arbejde, der koordineres fra København. Og der er mange brikker der skal lægges, før det store puslespil for den kommende sæson falder på plads.