Forskningsresultat der giver genlyd – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Forskningsresultat der...

22. januar 2009

Forskningsresultat der giver genlyd

BRATTE KLIMAÆNDRINGER blev ikke alene valgt af videnskab.dk’s læsere som det mest opsigtsvækkende danske forskningsresultat i 2008, men også det franske videnskabelige tidsskrift, La Recherche, kårede det som et af de ti største i verden 


Af Lone Holm Hansen


*Bratte klimaændringer, som i december 2008 indbragte videnskab.dk’s pris som årets danske forskningsresultat, er netop blevet kåret af det franske videnskabelige tidsskrift, La Recherche, som et af verdens ti mest opsigtsvækkende forskningsresultater i år 2008 - La Recherche er et fransk videnskabeligt tidsskrift, som kan sammenlignes med Illustreret Videnskab. Hvor det på videnskab.dk vandt prisen på baggrund af en læserafstemning, var det redaktionen på La Recherche der traf valget. Valget stod blandt årets resultater indenfor samtlige videnskabelige forskningsfelter og blandt forskningsresultater fra hele verden. Den franske redaktion havde sat som kriterier, at de skulle vælge de ti resultater, som i årets løb havde vakt størst interesse, efterladt det største indtryk og givet mest stof til eftertanke.

Artiklen bratte klimaændringer, blev publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift Science og på Science Express 2008, og er resultatet af et tæt samarbejde blandt  forskere på Is og Klima og  et internationalt sammensat forskningsteam.

Forskningsresultatet viser, at klimaet i slutningen af istiden skiftede meget brat, og at der indenfor ganske få år skete voldsomme temperaturstigninger, som førte til nutidens varmeperiode, Holocæn.

Det er analyser af meget præcise data fra iskerner, udboret på NordGRIP på Grønland, som har givet adgang til den nye viden. Ved at analysere indholdet af støv, ilt og brint i de enkelte årlag i iskernen, tyder alt på, at klimaændringen indtraf så brat, som blev der trykket på en knap. Alt peger på, at klimaskiftet indtraf i troperne, og at ændringer i luftcirkulationen spiller en afgørende rolle.

Resultatet fra målingerne giver ikke kun en meget vigtig forståelse for, hvordan klimaskiftet er sket, og hvilke processer der har indflydelse på, at skiftet indtræffer, men er også vigtigt i forhold til at forbedre de eksisterende klimamodeller, som forskerne benytter til at forudsige fremtidens klima. 


 * High-resolution Greenland Ice Core data show abrupt climate change happens in few years, SCIENCE, 321 (5889): 680-684 Aug 1, 2008

Læs mere... Iskerner viser bratte klimaændringer

Læs mere... http://www.larecherche.fr/content/parution/article?id=24675