Hæderspris til Dorthe Dahl-Jensen – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Hæderspris til Dorthe ...

19. november 2009

Hæderspris til Dorthe Dahl-Jensen

Professor i isfysik Dorthe Dahl-Jensen er blevet tildelt Ebbe Muncks Hæderspris som anerkendelse af hendes fremragende videnskabelige indsats.

Bestyrelsen for Ebbe Muncks Mindefond begrunder tildelingen af hædersprisen med, at Dorthe Dahl-Jensens forskning i iskerneboringer gennem Grønlands iskappe har medført ny viden om fortidens klima. Viden, der bl.a. kan bruges til at forbedre de klimamodeller, der anvendes til at forudsige fremtidens klima.

”Det er virkelig min målsætning at øge forståelsen af fortidens klima til gavn for bedre at kunne forudsige fremtidens klima, og det, at vi nu har et stort Grundforskningscenter gør, at vi har gode forudsætninger for vores forskning”, siger Dorthe Dahl-Jensen, der er glædeligt overrasket over at være udvalgt til at modtage prisen.

Ebbe Muncks Hæderspris blev indstiftet i 1974 og tildeles personer, der arbejder inden for de områder, som havde journalisten, diplomaten og hofchefen Ebbe Muncks særlige interesse, herunder ekspeditioner og udforskningen af Grønland. Ebbe Munck, der oprindelig var journalist, deltog selv i flere grønlandsekspeditioner. Under besættelsen var han kontaktmand til de allierede for modstandsbevægelsen og Frihedsrådet. Efter krigen gik han over i udenrigstjenesten som diplomat og blev senere hofchef hos den daværende tronfølger.

Prisoverrækkelsen finder sted fredag den 20. november i Alexandersalen på Christiansborg Slot. Professor Minik Rosing holder overrækkelsestalen, og Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der er protektor for Mindefonden, vil overrække prisen til Dorthe Dahl-Jensen. Prisen består af en bronzeplakette med et relief af Ebbe Munck, udført af billedhuggeren Knud Nellemose. Med prisen følger et kontant pengebeløb.