Betydeligt bidrag til havstigninger – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Betydeligt bidrag til ...

20. marts 2013

Betydeligt bidrag til havstigninger

Elephant Foot gletscheren i det nordøstlige Grønland.                                                      Foto: Tobias Bolch

 

Gletschere langs den grønlandske kyst, som ikke er forbundet til Indlandsisen, udgør kun 5-7% af det totale isdække. Alligevel viser nye undersøgelser, at disse gletschere bidrager med op til 20% af det totale massetab observeret i Grønland. Resultaterne stammer fra et samarbejde mellem schweiziske og danske forskere, som en del af det europæiske Ice2Sea projekt, og er netop blevet publiceret i Geophysical Research Letters.

Af Lone Holm Hansen

Den ny viden vil fremover hjælpe forskerne til at kunne forudsige, hvor meget afsmeltningen fra det grønlandske isdække vil bidrage til havvandsstigningen.

Resultaterne bygger på en nylig udført kortlægning af de grønlandske gletschere, som er udført ved hjælp af satellitmålinger. Ved hjælp af satellitmålingerne har det været muligt at beregne ændringer i volumen af de gletschere, som ikke er forbundet til Indlandsisen, og forskerne har på den måde kunne anslå, hvor meget de grønlandske gletschere samlet har bidraget til massetabet.
 
Målingerne viser endvidere, at afsmeltningen fra de grønlandske gletschere, som ikke er forbundne til Indlandsisen, bidrager med op til 10% af den totale afsmeltning, som forekommer fra verdens gletschere – et tal som er langt højere end forventet.

 

Læs mere >>  (kun på engelsk)

Mass loss of Greenland’s glaciers and ice caps 2003 – 2008 revealed from ICESat data” af T. Bolch, L. Sandberg Sørensen, S. B. Simonsen, N. Mölg , H. Machguth , P. Rastner og F. Paul, publiceret online i Geophysical Research Letters.

Læs også om Ice2Sea projektet >> (kun på engelsk)