Danske klimaforskere i førerfeltet – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Danske klimaforskere i...

03. april 2009

Danske klimaforskere i førerfeltet

Danske klimaforskere er blandt de mest produktive og citerede i verden – og specielt er de danske iskerneforskere synlige, konkluderer Videnskabsministeriet på baggrund af en kortlægning af dansk klimaforskning

Af Lone Holm Hansen

I en netop udsendt pressemeddelse fra Videnskabsministeriet fremgår det, at danske klimaforskere er blandt de mest produktive og citerede i verden - og specielt er de danske iskerneforskere synlige. 

Selvom klimaforskningen er et lille forskningsfelt i Danmark, indtager Danmark en femteplads på listen over de lande i verden, der står for flest videnskabelige publikationer på klimaområdet målt per indbygger.

Trods den store produktion og opmærksomhed tegner kortlægningen et billede af et forholdsvis lille forskningsområde, hvor kun halvanden pct. af de offentligt ansatte forskeres samlede årsværk ligger indenfor klimaforskning. I det private erhvervsliv er tre pct. af forskningsinvesteringerne rettet mod klimaområdet.

Oplysningerne stammer fra den første samlede kortlægning af den danske klimaforskning i både den offentlige og den private sektor og er resultatet af et samarbejde mellem videnskabsministeriet, Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning og Klima- og Energiministeriet.

På baggrund af rapporten understreger Videnskabsminister Helge Sander det store udviklingspotentiale der er i dansk klimaforskning.

Læs mere om rapporten ”kortlægning af klimaforskning i Danmark” på Videnskabsministeriets hjemmeside