Workshop om "Earth Models of Intermediate Complexity" – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Workshop om "Earth Mod...

22. oktober 2008

Workshop om "Earth Models of Intermediate Complexity"


De mest komplekse klimamodeller kræver for megen computertid og bliver umulige i praksis, når vi ønsker at undersøge udviklingen af jordens klima på tidsskalaer af tusinder til ti-tusinder år. Istedet er en anden type model, modeller af intermediær kompleksitet (EMICs), det bedste laboratorium for studier på sådanne lange tidsskalaer. Modelleringsgruppen ved Center for Is og Klima benytter disse modeller til at forstå forholdet mellem temperaturer på høje nordlige breddegrader (som set i Grønlandske iskerner) og høje sydlige breddegrader (som set i Antarktiske iskerner).

Center for Is og Klima er vært for en mini-workshop for at udveksle erfaringer med andre grupper, der abejder med relaterede emner. Kolleger vil besøge os fra Free University i Amsterdam, det Kongelige Nederlandske Meteorologiske Institut og Bjerknes Centre for Climate Research i Bergen. To-dages-mødet vil byde på tekniske gennemgange af forskellige modeller, præsentationer af forskning af bredere interesse og rigelig med tid til diskussioner og planlægning af fremtidigt samarbejde.

Forholdet mellem klimaet i nord og syd

Med iskerner fra såvel Grønland som Antarktis kan vi bestemme forholdet mellem temperaturer på henholdsvis høje nordlige og sydlige breddegrader. Typisk vil de sydlige temperaturer falde, mens der er varmt i nord og omvendt. Da de to halvkugler er tæt forbundet via oceancirkulationen, ligger et oplagt bud på en forklaring i variationer i denne. For at afprøve denne hypotese behøver vi computermodeller af klimaet, som er i stand til at repræsenterere det koblede ocean-atmosfære-system.

De mest fuldstændige modeller af klimasystemet er de såkaldte generelle cirkulationsmodeller (GCMer), i hvilke de styrende ligninger for impuls, masse, energi, vanddamp, stråling osv løses punkt for punkt over kloden tidsskridt for tidsskridt. Denne detaljerigdom har dog en pris: GCMer er de mest beregningstunge modeller, hvilket betyder, at det endnu ikke er praktisk muligt at lave mange tusind års forsøg. EMICs, derimod, er simplificerede udgaver af GCMerne, der tillader meget hurtigere beregning. Dog medtages stadig den nødvendige fysik i deres behandling af oceane og atmosfæriske processer, til at nord-syd-forholdet kan studeres.

EMIC-typen af modeller findes i en lang række forskellige kombinationer: Nogle er fulde GCMer med meget grov opløsning, mens nogle fokuserer enten på atmosfæren eller oceanet. Nogle inkluderer endda modeller af iskapperne, vegetationen eller kulstofkredsløbet.