Stort til lykke til Ivana Cvijanovic – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Stort til lykke til Iv...

07. maj 2012

Stort til lykke til Ivana Cvijanovic

Stort til lykke til Ivana Cvijanovic fra Center for Is og Klima, som d. 02.5.2012 med stor succes forsvarede sin ph.d. afhandling:

Abrupt climate change and high to low latitude teleconnections as simulated in climate models

Dansk resume kan læses nedenfor, og afhandlingen kan downloades her.

Dansk resume
Der er blevet vist øget videnskabelig interesse for atmosfæriske
langdistanceforbindelser mellem høj -og lavbreddegrader, siden det blev vist at højbreddegrad extratropisk forcering kan foresage ændringer i tropisk nedbør alene gennem interaktion mellem atmosfæren og havoverfladen. I denne afhandling er flere aspekter af langdistanceforbindelser mellem høj –og lavbreddegrader taget under behandling. Ændringen i den atmosfæriske energitransport ved afkøling og opvarming af den nordlige halvkugle mellem nutidige betingelser og betingelser under Sidste Istids Maximum (SIM) bliver undersøgt ved brug af havoverflade temperatur anomalier udledt gennem et ferskvands pertubations eksperiment. Resultaterne viser en øget følsomhed af den nutidige atmosfæriske energitransport ved mellembreddegradder sammenlignet med følsomheden under SIM, hvilket peger mod det nutidige klimas evne til lettere at tilpasse sig og derved at dæmpe temperaturanomalier ved høje breddegrader, der kunne skabes gennem ændringer i transporten i havet.

Der af følger spørgsmålet om en aktiv atmosfære-havoverflade interaktionen ændrer på disse resultater. Dette leder til en videre undersøgelse af de tropiske havoverflade- temperatures rolle i ændringer af den tropiske nedbør. En atmosfærisk generel cirkulation model koblet til en overflade oceanmodel bruges til at undersøge den relative rolle af tropiske havoverflade- temperature og energi flux ændringer i reaktionen af den Intertropiske Konvergens Zone (ITKZ) på afkølingen af Nordatlanten. Resultaterne afslører en delvis (lokal) energi kompensation i de høje breddegradder, først og fremmest på grund af en negativ temperatur-feedback. Hovedkilden for energikompensationen vises at stamme fra de sydlige tropiske egne, med energitilvæksten foresaget af sky-stråling-feedbacks. Med hensyn til de tropiske havoverflade- temperatures rolle i skift i placeringen af ITKZ vises det, ved hjælp af en række idealiserede simuleringer med faste tropiske havoverflade- temperature, at det ikke er muligt at ændre placeringen af ITKZ uden ændringer i tropiske havoverflade- temperature.

Arbejdet videreføres ved at tage alle andre scenarier i betragtning, der kan føre til skift i ITKZ mod syd, hvilket indbefatter afkøling af den nordlige halvkugle, opvarmning af den sydlige halvkugle, og en bipolær vippe lignene forcering der indbefatter begge. Disse simuleringer giver indsigt omkring to nøgleområder, hvor konvektionen gennemgår kraftig omorganisering for at levere den energi flux krævet af systemet. Disse to områder er det østlige tropiske Stillehav og det nordlige tropiske Atlanten, med henholdsvis positive og negative energi-flux anomalier ved toppen af atmosfæren. Udover dette foresager opvarming af den sydlige halvkugle ikke bare skift i placeringen af ITKZ, men påvirker også de høje nordlige breddegradder, hvilket ses af ændinger i havoverflade- temperaturen og vindhastigheden. Disse resultater kan have betydning for forståelsen af klimaskift af Dansgaard-Oeschger typen under istiden.