Ny undervisningsbog om klimaændringer – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Ny undervisningsbog om...

23. september 2008

Ny undervisningsbog om klimaændringerHvad kommer klimaændringerne til at betyde? Det spørgsmål bliver behandlet fra flere vinkler i den nye undervisningsbog til gymnasieelever Klimaændringerne - Menneskehedens hidtil største udfordring. Ph.d.-studerende Susanne Lilja Buchardt og professor Eigil Kaas - begge fra Center for Is og Klima - har bidraget til bogen sammen med blandt andre Klimaminister Connie Hedegaard

Mandag den 22. september udkom undervisningsbogen Klimaændringerne - Menneskehedens hidtil største udfordring. Bogen er primært rettet mod gymnasieelever og andre med interesse på tilsvarende niveau. Den består af 12 korte kapitler, der belyser forskellige aspekter af klimaproblematikken. Hvert kapitel er skrevet af en specialist indenfor det givne felt, og fra Center for Is og Klima bidrager ph.d.-studerende Susanne Lilja Buchardt og professor Eigil Kaas.
Bogens indledende kapitler beskæftiger sig med baggrunden for og observationen af klimavariationer. Her introducerer Susanne Lilja Buchardt og Eigil Kaas samt klimaforsker Jens Hesselbjerg Christensen den grundlæggende fysik bag klimaændringer. Desuden bliver der givet eksempler på observede klimaforandringer - både de fortidige, der kendes fra iskernestudier, og dem vi oplever i dag. De avancerede klimamodellers opbygning bliver præsenteret, samt de klimascenarier vi - ifølge modellerne - kan forvente i fremtiden.

Vildere vejr

Men hvordan vil klimaændringerne påvirke Danmark og de arktiske egne? Professor Jørgen E. Olsen beskriver blandt andet, hvordan vi kan se frem til øget landbrugsproduktion i Danmark på grund af det mildere klima, men vi kan også se frem til flere storme. Ifølge dr. scient Hans Meltofte vil de arktiske egne opleve større ændringer i klimaet end resten af Jorden. Mange mennesker i Arktis vil få forbedrede muligheder, imens mange dyr og planter vil blive hårdt trængt.

Spar på energien

Bogens anden halvdel beskæftiger sig hovedsaglig med de samfundsmæssige aspekter af klimaforandringerne. Klimaøkonomer vurderer, hvad klimaændringerne kommer til at betyde for verdens samfund og hvilken økonomisk og teknologisk indsats, det vil kræve at mindske dem. Professor Henrik Lund, som er ekspert i energiplanlægning, giver sit billede af et CO2-neutralt Danmark, og Klima- og Energiministeriet giver gode råd om hvordan, man kan nedsætte sit CO2-forbrug i dagligdagen.

International klimaaftale

Bogens afsluttende kapitel er skrevet af Klima- og Energiminister Connie Hedegaard og omhandler Danmarks klimaindsats. For at begrænse klimaforandringernes skadevirkning arbejder regeringen for en ny bindende international klimaaftale på verdens klimakonferencer. Samtidigt søger Klimaministeren på den nationale klimascene at begrænse vores drivhusgasudslip gennem lovgivning, kvoteregulering og klimakampagner rettet mod den enkelte borger. For at løfte byrden og redde Jorden, må vi tænke globalt, men handle lokalt, slutter hun.

Bogen er redigeret af dr. scient Hans Meltofte fra Danmarks Miljøundersøgelser. Den er financieret af Aarhus Universitets Forskningsfond og Danmarks Miljøundersøgelser og udgivet af forlaget Hovedland.

Bogen kan downloades i elektronisk udgave eller bestilles fra forlaget Hovedland.