Nat over NEEM – Københavns Universitet

30. september 2009

Nat over NEEM

På Center for Is og Klima er det svært at få armene ned efter en fuldendt 2009 sæson på NEEM, hvor stort set alt forløb som efter et manuskript. Boringerne gik som smurt. Logistikken klappede. Det videnskabelige arbejde skred fremad i et fornemt flot flow - ja, selv vejret rettede ind og gjorde sit til at successen kom i huse.

Af Lone Holm Hansen

Ja, det er svært at få armene ned!

Lige fra det første mandskab satte deres fod på isen d. 28 april i år og fandt lejren intakt efter en lang mørk polarvinter, formede sæsonnens arbejde sig støt og roligt. Så godt at det på et tidspunkt var ved at overhale den plan der var blevet lagt for de godt tre og en halv måneder det er muligt at have lejren åben om sommeren.

Der blev boret igennem
Efter mindre end to uger på isen, blev den første iskerne boret. Herefter gik resten af sæsonnens boringer slag i slag, kun afbrudt af enkelte mindre uheld og finjusteringer af boret.  Bekymringerne om hvorvidt den nye miljøvenlige borevæske baseret på kokosolie og udviklet af NEEM-projektets egne folk, ville leve op til krav og forventninger, svandt henover sæsonnen, efterhånden som væsken viste sig at være nem at arbejde med, og yderligere havde gode boreegenskaber.  Kombinationen af et nyt bor, ny

Trevor Popp, Post.doc. på Center for Is og Klima, tilbragte adskillige uger på isen med at bore

Trevor Popp, Post.doc. på Center for
Is og Klima, tilbragte adskillige uger
på isen med at bore iskerner

borevæske og et kyndigt mandskab resulterede da også i en verdensrekord i iskerneboring, da sæsonnen sluttede i en boredybde af 1757,84 meter. En dybde der kan dateres 38.000 år tilbage i tiden, lige efter Dansgaard-Oeschger event 8, hvor et voldsomt klimaudsving indtraf.

Rette sted på rette tid
En god logistik og kompetente og effektive medarbejdere har været nogle af genvejene til de gode resultater. Og at lejren blev fundet i hel stand efter en lang hård polarvinter betød at der med det samme kunne arbejdes videre fra hvor lejren blev lukket i sensommeren 2008.

Gennem hele sommerperioden blev NEEM-lejren løbene opgraderet. Laboratorie- og borehallen blev udbygget og er nu rummelige, fuldt udstyret og med gode adgangsforhold.

En lille del af de mange isblokke der skulle skæres ud og køres væk, for at udvide laboratoriet

En lille del af de mange isblokke der skulle skæres ud og køres væk, for at udvide laboratoriet

Domen blev optimeret med ekstra varme, brusebad, flot og velfungerende kontor og opholdsrum med dertil hørende biograf og bordfodbold. Ekstra weatherports blev rejst så der fremover er plads til 35-40 beboere i lejren, og på værkstederne har den ekstra plads betydet større overskuelighed og tilgængelighed. Alt sammen forhold der er med til at skabe et godt arbejdsklima på isen.

”En storartet sæson”, konkluderer Jørgen Peder Steffensen, lektor og iskernekurator på Center for Is og Klima og feltleder de første otte uger af sæsonnen. ”En sæson uden uheld er altid en god sæson”. Med et par ekstra panderynker fortsætter han, ”Men CFA målingerne sakker bagud. Opstillingsfasen var for langsommelig, blandt andet fordi så mange vil være med med ekstra eksperimenter, og det betyder, at der skal sættes gevaldig fart på den del af arbejdet i næste sæson. Ellers er det ikke muligt at nå de planlagte målinger inden boringen er helt overstået. NEEMs styrekomite må diskutere, hvorledes det særdeles ambitiøse CFA projekt kan speedes op”.

Skiway til NEEM
Skiwayen, som er lejrens livsnerve, havde fra start af høj prioritet. For at sikre at alle planlagte instrumenter, maskiner, redskaber, brændstof, mad og personel kunne blive fløjet ind på isen, var det nødvendigt hurtigst muligt at få den opgraderet til at kunne modtage tungt lastede Herkulesfly selv i mindre god sigtbarhed. Derfor blev landingsbanen som noget af det første drejet  45 grader for at pege lige op i den fremherskende vind, og løbende vedligeholdt hen over sommeren. Opgraderingen lykkedes og takket være et  godt samarbejde med det amerikanske flyvevåben (109’erne), blev der sammenlagt gennemført 14 flyvninger, med i alt 102.225 kg last og 167 personer.

2010 på tegnebrættet
Selvom armene stadig er i ørehøjde, bliver der ikke hvilet på laurbærene. Og flere forhold og problematikker skal forbedres og løses inden næste sæson. Blandt andet er varmen som stråler ud fra de mange måleinstrumenter i laboratoriehallen et stort problem, som der skal arbejdes med.

Bemandingsplanen for 2010 skal der også justeres på. Af økonomiske grunde og for at skabe en bedre kontinuitet i lejren vil antallet af folk til og fra isen fremover blive noget reduceret. Det betyder at deltagerne i næste feltsæson bliver udsendt for mindst seks uger ad gangen. At rekruttere de rette personer ser Jørgen Peder Steffensen ikke som noget problem, idet den netop afsluttede sæson har oplært en masse gode folk.

NEEM-lejren  åbner igen i det sene forår 2010.

For flere detaljer se dagbøgerne fra NEEM 2009, 2008 og 2007

Læs også artiklen Iskerneboring slår verdensrekord