NEEM lejren er klar til iskerneboringer - næsten – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > NEEM lejren er klar ti...

11. september 2008

NEEM lejren er klar til iskerneboringer - næsten

De sidste folk har taget afsked med NEEM for i år. Siden maj har op til ialt ca. 60 deltagere fra Holland, USA, England, Australien, Sydkorea, Island, Frankrig, Tyskland, Schweitz, Grønland og Danmark arbejdet hårdt for at opbygge lejren. Ved sæsonens afslutning står lejren næsten helt færdig. NEEM er klar til de næste 3-4 års forskning i klimaets historie

 

Den bare indlandsis var, hvad der mødte de første folk, som ankom til NEEM i maj i år. Opbygningen af NEEM lejren startede helt fra bunden, og i løbet af sommeren har lejren taget form. Forskere fra Center for Is og Klima og NEEM-projektets internaional partnere har sammen med mekanikere, elektronikingeniører, vvs-mænd, tømrere, kokke og læger arbejdet med at opbygge lejren. Færdig står nu hovedbygningen, som rummer alle fællesfaciliteter (bad, toilet, køkken og vaskeri) og kontor/kommunikationscentral. Desuden er der bygget to garager/værkstedstelte og to store telte til indkvartering. Til iskerneboringerne er der blevet udgravet en laboratoriehal og en borehal, som er 6,5 meter dybe og dækket med et tag af træ.
Meningen var at også selve dybdeboret, der skal bore de 2500 meter ned i isen, skulle installeres denne sommer, men på grund af problemer med styresystemet må installeringen vente til næste år. Alt er dog klar til dybdeboret, og med et mindre bor er der boret de første 100 meter iskerne. De øverste 80-100 meter af iskappen består af det porøse firn-lag, og derfor er hullet blevet foret med et rør, så borevæsken til dybdeboringen ikke flyder ud i firnen. De udvundne iskerner er blevet logget, og der er blevet skåret prøver til isotop-målinger og foretaget målinger af isens ledningsevne. I borehallen er der bygget et værksted og et kontrolrum, og der er rejst et tårn, som boret kan blive hevet op i. Desuden er der i bunden af borehallen gravet yderligere 8,5 meter ned i en smal stribe, som boretårnet kan svinge ned i når boret skal sendes ned i dybet. Dybdeboret er konstrueret til NEEM af ingeniører, mekanikere og glaciologer fra Niels Bohr Institutet.

Det første videnskabelige arbejde i NEEM

Den første sæson i NEEM har altså ikke kun bestået af opbygning af lejren men også af videnskabeligt arbejde. Udover de første 100 meter iskerne i den kommende dybdeboring er der blevet lavet tre 80 meter iskerneboringer. Iskernerne og borehullerne skal bruges til europæiske og amerikanske forskeres målinger af sammensætningen af den luft, der er fanget mellem snekrystallerne. På isens overflade har radareksperter fra CReSIS i Kansas, USA, lavet et net af målinger på 10 x 10 kilometer rundt om NEEM. Nettet skal bruges til at bestemme isens alder, isbevægelser og dybden af interne lag samt bunden af iskappen.

Konstruktionen af hovedbygningen tog længere tid end forventet, fordi gummibeklædningen, som skulle beklæde bygningen, ikke var god nok. Gummiet faldt af og skulle limes på igen. Derfor blev bygningen først færdig i august fremfor som forventet i slutningen af maj.

Nær NEEM var opstillet en vejrstation, som er blevet flyttet tættere på lejren. Vejrstationens data om vejrforholdene ved NEEM de sidste tre år er blevet indhentet. Ved hjælp af disse data kan forskerne få et billede af de nutidige klimaforhold og sammenligne dem med oplysningerne fra de nyborede iskerner.
Også en seismisk station fra GEUS var opstillet nær lejren. Stationen er blevet efterset og flyttet til laboratoriehallen. De seismiske data er blevet downloadet, da de kan bruges til at bestemme jordbundsforholdene under isen.

Nedlukning for vinteren

Efter sommerens intensive arbejde i lejren blev de sidste 15 folk fløjet ud fra NEEM den 19. august. Forinden blev lejren lukket ned for vinteren: Alle køretøjer blev kørt ind i garageteltene. Laboratoriehallen og borehallen blev forseglet med spånplader, så der ikke trænger sne ned. Generatoren blev kørt væk fra hovedbygningen, så der ikke opstår for store snedriver ved hovedbygningen. Indgangen til hovedbygningen blev forseglet med spånplader, og alle vandsystemer i bygningen blev drænet, så der ikke kommer frostsprængninger i rørerne. Alle edb-systemer og alt elektronik blev taget ned og anbragt i hallerne under overfladen, da det ikke kan tåle streng frost. I hovedbygningen vil temperaturen i løbet af vinteren kunne nå ned på minus 60 grader, imens temperaturen i laboratoriehallen på grund af sneens isolering "kun" vil nå minus 30 grader. De fem mindste beboelsestelte blev taget ned, og tilbage blev "tomaterne", der sammen med en del gods og brændstof blev kørt op på kunstige snebakker, så de ikke fyger til. Alt, hvad der blev efterladt i lejren, blev desuden dokumenteret, så det kan blive registreret i logistikdatabasen.

Nu venter en lang vinters arbejde på Center for Is og Klima. Inden NEEM bliver genåbnet næste sommer, skal dybdeboret repareres og testes. Desuden skal det videnskabelige arbejde forbedres, så glaciologerne er klar til at behandle de mange hundrede meter iskerner, der skal bores til næste år. Fra de tre 80 meter iskerner er der allerede skåret 10.000 isotop-prøver. Ved hjælp af isotop-målingerne kan forskerne datere iskernerne og bestemme klimahistorien ved NEEM de sidste 300 år. Disse målinger skal gerne være klar inden forskerne vender tilbage til NEEM i maj 2009. De sidste 300 års klimahistorie er begyndelsen til bestemmelsen af mere end 130.000 års klimahistorie - en historie som vi har til gode 2500 meter længere nede i isen.