Nye spændende projekter på NEEM 2012 – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Nye spændende projekte...

14. maj 2012

Nye spændende projekter på NEEM 2012


Et vigtigt projekt i NEEM feltsæson 2012 er at pakke lejren ned og gøre den klar til i fremtiden at kunne blive flyttet til et nyt borested på den grønlandske Indlandsis.

Tirsdag d. 15 maj 2012 flyver de første 10 deltagere fra Kangerlussuaq til NEEM lejren på den grønlandske Indlandsis, for at starte sæsonen 2012. 

Selvom grundfjeldet under Indlandsisen blev nået d. 27 juli 2010 i en dybde af 2537,36 m er der stadig mange og nye projekter på to-do-listen for sæsonen 2012.

Den første del af NEEM sæsonen 2012 vil der især være fokus på nye projekter, hvor der vil blive foretaget målinger i det dybe iskerneborehul, udtaget prøver fra grundfjeldet, afprøvet en ny borevæske, og eksperimenteret med konstruktion af en fremtidig og lettere metode til etablering af trenches, hvor størstedelen af det videnskabelige arbejde på isen bliver udført.

Hen over sæsonen vil de igangværende og tilknyttede videnskabelige projekter fortsætte. Blandt andet vil der også i denne sæson blive foretaget seismiske målinger, udført radarmålinger fra det lille og transportable CReSIS UAV fly, udført nye overflade boringer samt en lang række andre spændende videnskabelige undersøgelser.

I sæsonen 2011 blev Domen sat på ski, og ved afslutningen af denne sæson vil hele lejren stå pakket og klar til at blive transporteret videre til et kommende iskerneboreprojekt på den grønlandske Indlandsis.

Følg med i NEEM projektet
Den afsidesliggende lejr, højt oppe på den nordlige del af den grønlandske iskappe – North Greenland Eemian Ice Drilling, (77,45°N  51.6°W) - vil være åben frem til midten af august, 2012. Og i løbet af sommeren vil omkring 70 deltagere fra de 14 nationer, som har del i NEEM projektet, tilbringe fra nogle få uger til mere end en måned i lejren.

LÆS DAGBOGEN - Følg med i historierne fra de kolde egne på NEEM dagbogen, som bliver opdateret regelmæssigt. Her finder du også dagbøgerne fra de foregående sæsoner, siden projektets start i 2007.

NEEM hjemmesiden - hvor du kan få mere viden om det spændende iskerne boreprojekt.

FORSKNING -  på Center for Is og Klima’s hjemmeside. Her får du indblik i de mange og interessante forskningsresultater, som blandt andet har oprindelse i NEEM iskerneboreprojektet.

Af Lone Holm Hansen