Gletsjerenes påvirkning af havniveauet – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Gletsjerenes påvirknin...

17. maj 2013

Gletsjerenes påvirkning af havniveauet

Publikation i Nature

Postdoc Faezeh M. Nick, gæsteforsker ved Center for Is og Klima, står bag udviklingen af en model der kan beregne gletsjeres dynamik. Studier, som er foretaget på baggrund af modelberegningerne, er netop publiceret i Nature.

Faezeh M. Nick opsætter GPS måleudstyr på en hurtigtflydende gletsjer, for at måle dens hastighed. (Foto: Dirk van As)

Postdoc Faezeh M. Nick, gæsteforsker ved Center for Is og Klima og tilknyttet Universitetscenteret på Svalbard i Norge, står i spidsen for en international forskergruppe, som har udviklet en ny model til måling af det dynamiske massetab fra gletsjere.

»Vores resultater viser, at afsmeltning af is ikke bare bidrager til ismassetab i sig selv, men også bidrager til ismassetab gennem øget afbrækning af isbjerge. Det sker, fordi smeltevandet udfylder revner i gletsjerne og medfører, at store isbjerge brækker af ved gletsjernes fronter,« fortæller den danske bidragyder til studiet, ph.d. og forsker ved GEUS Morten Langer Andersen.

Modellen giver de hidtil mest sikre beregninger af, hvordan gletsjerne på Grønland får vandet til at stige i verdenshavene.

LÆS artiklen i Videnskab.dk

LÆS artiklen udgivet i Nature