Is og Klima - Et godt springbræt – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Is og Klima - Et godt ...

22. oktober 2010

Is og Klima - Et godt springbrætHelle Kjær og Jakob Sievers er ved at være færdige som specialestuderende på Center for Is og Klima, og med stor entusiasme giver de her erfaringer og gode råd videre til dig, som er på vej ind i specialestudiet.

 
Af Lone Holm Hansen

Er du notorisk computernørd eller foretrækker du at opstille komplicerede laboratorieforsøg, krydret med feltarbejde på så eksotiske steder som Indlandsisen – eller befinder du dig et sted midt i mellem, så er der masser af muligheder for at skrive dit speciale på Center for Is og klima.


Stor alsidighed

Trods forskellige baggrunde, interessefelter og fremtidsplaner, har Helle og Jakob begge på Center for Is og Klima fundet det perfekte sted at skrive speciale. Her kan de hver især fordybe sig indenfor lige netop det område de brænder for, arbejde med de metoder der passer til deres temperament, og føle sig som en del af en større helhed, hvor deres indsats gør en forskel.

Spændende forsøg i laboratoriet trak

”Jeg ville gå kold på det, hvis jeg skulle sidde for meget ved en computer”, siger Helle Kjær, som blandt andet valgte speciale udfra mulighederne for at arbejde med spændende forsøgsopstillinger i laboratoriet.

Helle fandt sit speciale på Center for Is og Klima’s hjemmeside, hvor der findes en liste over specialeprojekter. Valget faldt på målinger af fosfat i iskerner, som der ikke tidligere er nogen der har målt på.
Fosfat er formentligt biotracer for biologisk aktivitet i havene.

De tracere der findes i forvejen fra iskerner er ikke særligt gode, eller særligt nøjagtige, så måske vil Helle’s studie give ny information om, hvordan biologisk aktivitet har ændret sig i havene i løbet af istiderne.

Helle startede på Center for Is og Klima med en bachelor i fysik og geofysik. Om hun skal gå videre med en ph.d. eller om hun skal tage en journalistisk tillægsuddannelse og bevæge sig ind i formidling af klima og data, er endnu ikke helt afgjort.

”De fleste forskningsresultater når ikke ret meget længere end til kontoret ved siden af. Får man en artikel ud, ja, så er det ofte kun andre forskere der læser den. Der mangler noget information der henvender sig til almindelige danskere - information som gør forskningen mere synlig udenfor forskerverdenen, og får hr. og fru Danmark til for alvor at få øjnene op for klimaproblematikken”, fastslår Helle, og antyder at det nok bliver indenfor formidling af videnskab hendes fremtid ligger. 

”Jeg synes jeg her udfører et mere vigtigt arbejde i den forstand at jeg producerer noget folk kan bruge og lære noget af”, siger Jakob Sievers, som har analyseret radar målinger for en femtedel af hele Grønlands overflade.

Vil gerne gøre en forskel

Radar målinger er kernen i Jakob’s speciale. Mere præcist går det ud på at måle partikler og kemiske stoffer fra vulkansk aktivitet, som gennem tiderne er blevet aflejret, i dette tilfælde i den grønlandske iskappe. Ved at studere radar målinger foretaget fra fly, er det muligt at aflæse dynamikken i isen, og aflæse hvor meget det har sneet i de enkelte områder gennem x antal år.

Hidtid er disse målinger kun foretaget udfra nogle få radarflyvninger, fordi arbejdet med at analysere disse data er både stort og meget tidskrævende. Og det er her Jakob’s arbejde er enestående, idet han har fokuseret på at udvikle et effektivt program til at analysere disse data.

Ved hjælp af programmet har Jakob analyseret data for circa 1/5 af den grønlandske iskappe. Selvom den anden halvdel af specialeprojektet består af at benytte dataene til at kortlægge snefaldet indtil for 8000 år siden, er selve datasættet unikt. Og det er en kæmpe motivationsfaktor, at det med stor sandsynlighed vil blive anvendt af andre i fremtiden.

Jakob har en bachelorgrad i meteorologi fra KU, og når kandidatgraden er i huse, og hvis muligheden melder sig, vil han meget gerne fortsætte som ph.d. studerende på Center for Is og Klima. Men hvis ikke den rette stilling melder sig, vil udlandet absolut være en mulighed.

”Når jeg ude i den store verden fortæller at jeg kommer fra Is og Klima, er der lige pludselig interesse, for vi er ret velansete ude omkring”, smiler Jakob, og ser afslappet ud omkring hvad der skal ske efter kandidatgraden.

Frihed, fællesskab og fede vejledere – på den fede måde...
Både Jakob og Helle er enige om at det gode sammenhold på centeret, hvor de bliver inddraget på lige fod med de øvrige ansatte, samt nogle fantastiske vejledere, som de har et svingdørs forhold til, er vigtige ingredienser i opskriften på en god tid som specialestuderende.

”Og så skal man heller ikke undervurdere den der friluftsaktivitet og at man kan rejse ud i verden. At man kan komme på feltarbejde i Grønland og se nogle fantastisk flotte steder, som man ellers ikke ville se”, lyder det fra både Helle og Jakob...

 

Læs mere om muligheder for at skrive speciale på Center for Is og Klima