Videooptagelse fra borehullet i NEEM – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Videooptagelse fra bor...

07. juli 2011

Videooptagelse fra borehullet i NEEM

D. 1. juli 2011 filmede forskerne i NEEM, på den grønlandske Indlandsis, for første gang borets rejse ned gennem det 2538m dybe iskerne borehul. Videosekvensen, som blev sendt ud af lejren, er på 20 sek., og viser den dybeste del af borehullet i NEEM.


Af Lone Holm Hansen


Afspil videosekvensen

Den 20 sek. lange videosekvens af borehullet i NEEM – eller korte om man vil - har vagt stor begejstring blandt de forskere, som er involveret i NEEM projektet.

Det er første gang at forskerne har sænket et kamera ned i borehullet for på den måde at få et klart og detaljeret billede af, hvordan bunden af borehullet ser ud.

På bunden af det 2538m dybe borehul, blev temperaturen målt til -3°C og trykket er på 220 bar.

”Vi var meget overraskede over videosekvensens kvalitet, og over at se hvor klar væsken i borehullet er”, siger Jørgen Peder Steffensen, som er en drivkrafterne bag NEEM projektet.

Videokameraet giver nye muligheder indenfor iskerneboring

Forskerne vil meget gerne have større kendskab til den opskrabede is der befinder sig på bunden af borehullet. Og her vil den nye mulighed for at videofilme i borehullet være en stor hjælp, når der fremover skal bores endnu dybere ned i isen, tæt ved bunden.
 
Videooptagelser vil fremover også være uvurderlige, når der skal udvikles på nye boreteknikker.

Nye boreteknikker indenfor iskerneboring omfatter blandt andet parallel boringer. Ved parallet boringer skal boret i en forudbestemt boredybde bore skråt ud gennem siden af hullet, for at fremskaffe ekstra iskernemateriale fra den pågældende dybde. 

 


Billede fra iskerneborehullet i NEEM på den Grønlandske Indlandsis, hvor forskere fra 14 nationer siden 2007, har boret en 2538m dyb iskerne samt foretaget en lang række videnskabelige undersøgelser. Projektet bliver ledet af Center for Is og Klima. 


Læs dagbøgerne fra NEEM lejren og få et indblik i hvordan forskerne arbejder på den grønlandske Indlandsis
Dagbøgerne er fra NEEM lejrens start i 2007 og bliver skrevet dagligt gennem hele feltsæsonen.

Læs mere om iskerneboreprojektet i NEEM på projektets hjemmeside

Læs mere om forskning ved Center for Is og Klima