Succesfuld sæson på WAIS Divide – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Nyhedsfolder > Danske nyheder > Succesfuld sæson på WA...

26. februar 2009

Succesfuld sæson på WAIS Divide

WAIS Divide boringen på Antarktis sluttede for nogle uger siden, efter en succesfuld sæson, hvor det lykkedes at bore hele vejen gennem ‘brittle zone’ og ned til en dybde af 1511.9 m 


Af Susanne Lilja Buchardt

Iskernen, der er ved at blive boret på WAIS (West Antarctic Ice Sheet) Divide kan ses som en søsterkerne til iskernerne fra Centralgrønland. Istykkelsen, den årlige nedbør og den årlige middeltemperatur er sammenlignelig, og ved at sammenligne data fra disse to steder på hver sin halvkugle kan man opnå ny og detaljeret viden om klimaet gennem de sidste 100.000 år (1 glacial cyklus).

Center for Is og Klima samarbejder med gruppen bag WAIS Divide projektet og sidste år deltog Trevor Popp og Inger Seierstad fra centeret i 2007/2008-sæsonen, mens Susanne Lilja Buchardt (også fra Center for Is og Klima) tog del i dette års feltarbejde på WAIS Divide.

Målet for 2008/2009 –sæsonen var at bore gennem ‘brittle zone’. I den øvre del af en iskappe indeholder isen små bobler af atmosfærisk luft, der blev fanget, da sneen blev presset sammen til is. Efterhånden som isen bliver begravet under en stigende mængde overliggende sne og is, stiger trykket, og til sidst er trykket i luftboblerne stort nok til få isen til at splintre spontant når den bringes op til overfladen. Endnu dybere nede forsvinder boblerne (luften presses ind i clathrater, som er en anden krystalstruktur end højere oppe i iskappen) , og isen er ikke længere så skrøbelig.

Denne sæson started boringen i en dybde af 580 m, hvor isen allerede var begyndt at blive meget skrøbelig, så den gik i stykker, når man roterede den i kernetruget eller skar den over med en sav. Derfor besluttede man ikke at skære isen i mindre stykker på overfladen. I stedet for ville borerne bore 1 m kerne, brække løs og så i stedet for at bringe boret op til overfladen ville de sænke det igen og bore endnu 1 m iskerne. På denne måde var iskernen allerede i 1 m lange stykker, når den kom ud af iskerneboret og behøvede ikke yderligere udskæring. Iskernerne blev skubbet direkte ud af boret og ind i et grønt plastic net, der holdt sammen på de til tider temmelig itubrækkede kerner. Kort før 1100 meters dybde nåede kernekvaliteten et minimum, og derefter begyndte det at lysne. I 1310 meters dybde nåede man ud af ‘brittle zone’ så isen ikke længere var så skrøbelig. Borerne begyndte nu at hente 2.5 m lange kerner op, der så blev skåret op i 1 m lange stykker på overfladen. Ved sæsonens afslutning var dybden 1511.9 m, og vha. DEP (dielectric properties) målinger har man estimeret alderen af isen i denne dybde til at være 7693 år BP.

De 931.9 m is, der blev boret i denne sæson skal nu overvintre på WAIS Divide. Efter nogle måneder på overfladen vil de blive nemmere at håndtere uden at gå i stykker, så næste år vil de blive pakket og sendt til USA, hvor der vil blive foretaget målinger på isen.

Det meste af sæsonen var vejret utrolig godt: Solskin, kun lidt eller slet ingen vind og temperaturer mellem -10C og -20C. Det lettede ikke bare arbejdet med at holde lejren i gang, men gjorde det også muligt for lejrens indbyggere at lave små sjove fritidsprojekter, som f.eks. at bygge en igloo.

 

 

Læs mere om WAIS Divide projektet (på engelsk) på http://www.waisdivide.unh.edu/