Analyse af IPCC delrapport 2 – Københavns Universitet

Center for Is og Klima > Publikationer > Analyse af IPCC delrap...

Analyse af IPCC delrapport 2

Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark.

Udgivet af Naturstyrelsen. 2014

Aslak Grinsted, lektor ved Center for Is og Klima, er blandt bidragyderne fra CRES (Center for Regional Change in the Earth System).