Dna rester fra fortidens økosystemer ligger bevaret i bundisen under den grønlandske indlandsis, og under klodens andre store iskapper. Disse dna rester gemmer på vigtig information om tidligere mellemistiders klimamæssige profil, og om hidtil ukendt biologisk diversitet.

Rekonstruktion af fortidens økosystemer og klima ved hjælp af "fossilt" dna

Rekonstruktion af fortidens økosystemer og klima ved hjælp af "fossilt" dnaIskerner, boret i Grønland og på Antarktis, gemmer på frosne molekylære rester, også kaldet ”ancient” eller ”fossilt” dna. Ved hjælp af disse molekylære rester har forskerne mulighed for at rekonstruere de forhistoriske klimaforhold, biodiversiteter og økosystemer, som fandtes sidste gang de pågældende landområder var isfri. 


Biodiversitet og respons på klimaforandringer

Biodiversitet og respons på klimaforandringerTværfagligt samarbejde indenfor studierne af klima, biologi og biodiversitet og evolution, giver helt nye muligheder for at forstå, hvorfor nogle arter uddør, nogen opstår og andre igen tilpasser sig i perioder med ændringer i klimaforholdene. 

 

 

DateringDatering

Isen, som befinder sig helt nede ved bunden under de store iskapper, er ofte foldet, og dermed blandet op med is fra forskellige lag. For at kunne beregne alderen af denne is, benytter forskerne en kombination af forskellige fysiske og biologiske metoder.