Biodiversitet og respons på klimaforandringer

 

Adskillige af de dybe iskerner, boret i Grønland,
er allerede blevet undersøgt for ”fossilt”dna.
Både fra iskerner boret ved DYE-3 i det sydlige
Grønland og ved Camp Century i nordvest, har
forskerne fundet dna rester, som kan give
oplysninger om tidligere tiders biodiversitet.
Ved iskerneboringen ved GRIP er der ikke
fundet dna rester. Flere iskerner mangler
stadig  at blive undersøgt, og her har forskerne
mulighed for at få en bredere  forståelse af,
hvordan økosystemerne har reageret på klima-
forandringerne, og hvordan iskappen gennem
tiden har varieret i størrelse.

Genetiske metoder anvendt på materiale i bundisen, kan beskrive den fortidige biodiversitet. Sammensætningen af biodiversiteten, som er bevaret i forskellige iskerner, indeholder information om de lokale temperaturer og nedbørsforhold, som var karakteristiske for klimaet på den tid, hvor det pågældende område sidst var isfri.

Ved at sammenligne biodiversitet fra forskellige iskerner og lokaliteter, kan artssammensætningen og deres respons til klimaændringer modelleres. Ved hjælp af disse modeller har forskerne et godt værktøj til at forudsige, hvordan nutidens økosystemer vil reagere på klimaudsving og –forandringer.


LÆS OGSÅ
- Iskappens dannelse og dna
- Modeller for klima, biodiversitet og evolution
- Tværfagligt samarbejde indenfor klima og biologi
- Sammenspil mellem modeller for klima og biodiversitet