Datering

Bundisen, som findes tæt på grundfjeldet under iskappen, er karakteriseret ved at indeholde urenheder som silt, sten og biologiske rester. Disse urenheder er akkumuleret i den nederste del af iskappen, efterhånden som isen har bevæget sig henover fjeldet.

(WILLERSLEV ET AL. SCIENCE 2007)

Bundisen kan også være foldet og blandet godt op med både yngre is fra den overliggende rene is, og fra gammel is fra tidligere gletchere, som senere er blevet inkorporeret i den store iskappe. Derfor kan alderen ikke bestemmes ved hjælp af de samme stratigrafiske metoder som benyttes på den rene overliggende is, og som blandt andet er beskrevet under afsnittet for stratigrafi og datering.

Nye metoder til datering af isen bliver kombineret for at estimere alderen ud fra både fysiske og biologiske vinkler. Denne kombination giver mulighed for at få et overlap mellem alderen af de forskellige bestanddele i bundisen:

a.) Nedbøren
b.) Tiden, siden sedimentet blev inkorporeret i isen
c.) Hvor lang tid der er gået siden organismernes celler blev nedbrudt og deres DNA
      blev bundet til jordpartiklerne, som er gemt i isen.

Samlet kan disse metoder give et estimat af, hvilken tidsperiode vi skal tilskrive bundisens dannelse, og dermed opbygning af iskappen i området, hvor iskernen blev boret.


LÆS OGSÅ
Datering af bundisen ved hjælp af fysiske og biologiske metoder