Et historisk tilbageblik

Et historisk tilbageblik

Den første iskerne fra Grønland blev boret i 1955. Og siden har utallige korte og enkelte dybe iskerneboringer fundet sted på indlandsisen. Det seneste dybdeboring, NEEM, foregik i årene 2007 - 2010, hvor hovedformålet med projektet var at bore en iskerne med uforstyrret is fra hele den forrige mellemistid, Eem-tiden, for ca 115.000 - 130.000 år siden.

 

Feltarbejde

Feltarbejde

Det er en krævende opgave at bore iskerner midt på Grønlands indlandsis. Forskere og logistikfolk bor flere uger eller måneder ad gangen i en lejr, der er lavet udelukkende til det formål, at bore iskerner. Folk sover i telte eller i en stor rund trækuppel, mens selve boringen og de efterfølgende målinger på iskernen foregår i haller under isens overflad.

 

Iskerneboring

Iskerneboring

Nøglen til en succesfuld iskerneboring er det højt specialiserede iskernebor. De iskernebor der anvendes i dag, er udviklet over årtier, og er resultatet af mange menneskers hårde arbejde og store erfaring. Der bruges forskellige bor i forskellige dybder, fordi forholdene i isen ændrer sig med dybden.

Målinger

Målinger

En stor del af arbejdet med at skære prøver fra iskernerne og analysere dem, udføres i felten. Her deler forskere og studerende fra mange forskellige lande opgaven med at skære prøver og foretage målinger på iskernerne efterhånden som de kommer op. Således foregår mange af analyserne i de -25°C kolde haller under isens overfladen, mens andre bliver udført hjemme i laboratorierne.

Iskernearkivet

Iskernearkivet

Selvom nogle prøver bliver målt i felten, bliver det største stykke af iskernen pakket i kasser og sendt til iskernearkivet i København. Her opbevares i alt ca. 15 km iskerne i store frysere. Iskernerne stammer fra flere forskellige boreprojekter i Grønland og på Antarktis. Arkivet gør det muligt at gå tilbage og studere iskernerne igen, når nye måleteknikker udvikles, eller nye ideer opstår.