The hand auger

Håndboret

Håndboret er det mest enkle iskernebor, og det som vejer mindst. Det kan bore en kerne med en diameter på 74 mm, og rækker ned til 10 meters dybde.

Boret består af:

  • Et borehoved med skær, som borer ned i firnen (firn er stadiet mellem sne og is).
  • Et kernerør, som holder sammen på kernen når den trækkes op af isen.
  • Stænger der kan sættes sammen så boret kan nå helt ned i 10 meters dybde.
  • Et håndsving, som boreren bruger til at dreje boret med.

Hele systemet kan transporteres i to relativt håndterbare kasser med en samlet vægt på 80 kg. Det er således meget let at transportere boret i enten et lille fly eller med en snescooter.

Hand auger

Håndboret med borehoved.

Når boret roterer, skærer det langsomt en ring af firn væk, samtidig med at det bevæger sig længere og længere ned i isen. Herved fyldes kernerøret af en intakt firnkerne.

Når kernerøret er fyldt, trækker boreren røret op til overfladen, tager kernen ud, og sænker boret ned igen for at bore det næste kernestykke.

Efter ca. 15 omgange har man en 10 m lang firn-kerne med en diameter på 74 mm. Kernestykkerne roteres, så de passer sammen i bruddene. Længden måles, og iskernen skæres ud i 55 cm lange stykker, som hvert får et nummer og bliver pakket ned i en kasse, specielt beregnet til transport af iskerner. Iskernen er nu klar til at blive sendt til laboratoriet ved Center for Is og Klima i København, hvor den enten bliver analyseret, eller arkiveret i centerets iskernefryser.

Læs om det korte iskernebor
Læs om dybdeboret