Feltarbejde

Iskerner fra de polare egne er en af de bedste kilder til viden om fortidens klima, fordi de på enestående vis kombinerer to nøglekriterier:

1. De giver os en kontinuert dataserie, der strækker sig hundrede tusindvis af år
    tilbage i tiden
2. De har en meget høj tidslig opløsning sammenlignet med andre typer af
    klimadata.

Problemet med iskernerne er naturligvis, at det ikke er nogen let opgave at fremskaffe kilometerlange iskerner fra Grønland eller Antarktis. Sådan en operation kræver mange måneders planlægning - mandskab og logistik skal organiseres, tilladelser skal opnås, og man skal forsøge at tage højde for alle eventualiteter. Ofte er mange lande involveret og stiller med både mandskab og financiering. I mange år har Danmark spillet en vigtig rolle i disse feltoperationer, og har ledet flere boreprojekter på Grønlands indlandsis.

Læs mere om hvordan boreprojekterne foregår på de næste sider

 • Airplane

  Rejsen til borestedet

  Kangerlussuaq på Grønlands vestkyst er det logistiske centrum, hvorfra Herculesfly udstyret med ski flyver folk og gods til borestedet.Læs mere

 • The Camp

  Lejren

  Lejren består af bygninger med opholdsrum, sovetelte og haller under overfladen til arbejdet med at bore og analysere iskernerne.Læs mere

 • Life on the ice

  Livet på isen

  Livet og arbejdet på indlandsisen er en helt enestående oplevelse, da man er så langt væk fra alt, og solen er på himlen hele døgnet i månedsvis. Læs mere

Andre forskningsprojekter

Hovedformålet med feltoperationen er at bore en kontinuert iskerne hele vejen gennem iskappen samt at analysere prøverne fra denne iskerne. Men der er mange andre forskningsprojekter der benytter sig af lejrens faciliteter. Det kan f.eks. dreje sig om GPS-målinger, indsamling af seismiske data, radarmålinger, vejrobservationer, indsamling af mikrometeoritter, studier af de øverste snelag i en snegrav, korte iskerneboringer (ned til ca. 100 m), og mange andre projekter.