Der bliver boret til grundfjeldet

I perioden fra 1963 til 1966 borede Lyle Hansen og hans kolleger fra U.S. Army Cold Region Research and Engineering Laboratories (CRREL) en ca. 1390 m dyb iskerne ved den amerikanske militærfacilitet Camp Century, som var beliggende under isoverfladen ca. 220 km øst for Thule Air Base. Dette var første gang en iskerne blev boret hele vejen til bunden. I København blev der foretaget målinger af sammensætningen af stabile isotoper i isen, og man observerede derved for første gang den ustabilitet, som klimaet udviste under istiden. Læs mere om disse tidlige videnskabelige opdagelser.

Iskerneboret

Iskerneboret, der borede hele vejen gennem isen og ned til bunden ved Camp Century i 1966 (Foto: US Army CRREL).

Iskerneboret der havde været brugt ved Camp Century, gik få år senere tabt under dybdeboringen ved Byrd i Vestantarktis. Da Camp Century boret var enestående i sin evne til at bore dybe iskerner, var boreprojekter i Grønland i det meste af 1970'erne begrænset til mindre dybder. Et termisk bor som smeltede sig vej ned gennem isen, designet af Lyle Hansen, blev brugt til at bore tre ca. 400 m lange iskerner forskellige steder på Grønlands indlandsis: Ved radarstationen DYE-3 (1971), ved Milcent (1973) og ved Crête (1974). Disse boringer var alle en del af det amerikansk-schweizisk-danske Greenland Ice Sheet Project (GISP), der også omfattede boringen af talrige 50-100 m lange iskerner ved lokaliteter som DYE-2, Summit, North Site, Hans Tausen iskappen, Camp Century og Camp III.

I 1979 var det danske dybdebor ISTUK færdigudviklet, og boret blev brugt til at bore en ca. 2040 m dyb iskerne hele vejen til bunden ved DYE-3 i perioden fra 1979 til 1981. Dybdeboringen ved DYE-3 var den sidste boring under GISP-programmet. Målinger af stabile isotoper i isen fra DYE-3 kernen bekræftede den klimatiske ustabilitet under sidste istid, der blev opdaget fra målinger på iskernen fra Camp Century.

I løbet af 1980'erne blev der boret en dyb og flere korte iskerner på den lille iskappe, Renland, i det østlige Grønland. Desuden blev der boret korte iskerner i området omkring DYE-3, for at forbedre fortolkningen af den dybe kerne fra DYE-3. I 1984 og 1985 blev der boret en række korte iskerner i nærheden af Crête for at finde det optimale sted at bore en ny dyb iskerne nær midten af indlandsisen.

Læs mere om boreprojekterne i Centralgrønland »