The search for Eemian ice

Jagten på is fra Eem-tiden 

Da isen fra Eem-tiden i de centralgrønlandske iskerner ikke var uforstyret, begyndte forskerne at lede efter et nyt borested, hvor de nederste lag stadig var intakt. Udfra studier af radardata indsamlet over indlandsisen blev NGRIP valg som det nye borested. NGRIP (North Greenland Ice core Project) ligger ca. 320 km NNV for GRIP.

Til NGRIP-projektet blev der udviklet et nyt dybdebor, som var baseret på principperne fra det bor der blev brugt, da man i sommeren 1995 borede hele vejen gennem den nordgrønlandske Hans Tausen iskappe. NGRIP-projektet startede i 1996 og varede indtil 2004, hvor bunden blev nået. Som forudset var lagfølgen uforstyrret helt ned til bunden. Desværre viste der sig på dette sted at være smeltning ved bunden, og derfor indeholdt kernen kun is fra den sidste del af Eem-tiden. Is der var ældre var simpelthen smeltet væk.

Forskerne har dog ikke opgivet håbet om at finde uforstyrret is fra hele Eem-tiden i Grønland. Nye radardata er blevet brugt til at finde et nyt borested med uforstyrrede lag, men uden smeltning af betydning, og i 2007 blev udstyret flyttet fra NGRIP til det nye borested NEEM (North EEMian).

I 2008 blev NEEM-lejren bygget, og de første tiltag til boringen startet op. I 2009 startede selve dybdeboringen, som benyttede sig af nye og mere miljøvenlige teknikker - teknikker, som var blevet testet på Flade Isblink i Nordøstgrønland i 2006. Og d. 27. juli 2010 kunne forskerne juble over at have nået bunden af Indlandsisen i 2537,36 m dybde.

LÆS artiklerne:
Bunden af Indlandsisen er nået
Grønlandske iskerner afslører fortidens varme klima
Fortidens temperatur på Grønland justeres

The traverse

Boreudstyret flyttes fra NGRIP til NEEM.

Læs mere om NGRIP på NGRIP-hjemmesiden (http://www.gfy.ku.dk/~www-glac/ngrip/index.html) (Siden opdateres ikke længere).
Læs mere om feltarbejdet på Flade Isblink (Siden opdateres ikke længere, åbner i et nyt vindue).
Læs mere om NEEM-projektet.