Analyse af gasser i iskerner

Gletsjeris er dannet ved at sne er blevet presset sammen og indeholder derfor små mængder af atmosfærisk luft i bobler i isen. I de øverste ca. 80 m af en iskappe omdannes sneen til is. Dette dybdeinterval kaldes firnzonen (firn er stadiet mellem sne og is). I firnen er der åbne porer, hvor luften kan bevæge sig frit. I bunden af firnzonen lukkes porerne, så der dannes små hulrum med luft - luftbobler.

Når iskernen kommer op, er luftboblerne stadig fanget i isen. Ved at smelte eller knuse isen frigives luften fra isen, og luftprøven kan analyseres. På denne måde kan man bestemme atmosfærens sammensætning hundreder tusinder af år tilbage i tiden. Nogle af resultaterne fra sådanne analyser er beskrevet i afsnittet Rekonstruering af fortidens atmosfære.

Læs mere på de følgende sider om