Støv, krystalstørrelse og synlige lag

I gletsjeris finder man såkaldte cloudy bands der viser sig som hvide eller grå lag, når iskernens overflade er blevet poleret, og den visuelle stratigrafi dokumenteret.

Især i is fra istiden, som har særlig højt indhold af støv og urenheder, kan man relatere lagene til indholdet af støv og andre urenheder.

Undersøgelser af størrelsen af iskrystallerne viser at krystallerne er mindre, når isen har et højt indhold af urenheder. Dette skyldes, at urenhederne forhindrer at krystallerne vokser sig rigtig store.

Iskrystaller

Billedet til venstre viser synlige lag i is fra istiden. Prøven er ca. 8 cm ⋅ 8 cm. De vandrette cloudy bands er lag med et relativt højt indhold af urenheder fx fra forårsstorme, der bringer meget støv ind til indlandsisen. Billedet til højre viser den samme isprøve placeret mellem to krydsede polarisationsfiltre. Krystallernes forskellige retninger ses som forskellige farver. Læg mærke til, at krystallerne er mindre i de hvide lag (de lag, der har højt støvindhold).

Læs mere om

-hvordan man undersøger krystalstrukturen
-metoden til dokumentation af den visuelle stratigrafi