Synlige lag i isen

Gletsjeris indeholder synlige lag kaldet cloudy bands. Især i isen fra istiden, som har et højt indhold af urenheder, kan lagene relateres til indholdet af støv og andre urenheder. Lagene kan bruges til at datere isen.

Lagene er ikke altid tydelige lige når iskernen kommer op af borehullet, da overfladen er ridset af skærerne på boret.

Et særligt apparat, kaldet en linescanner, bruges til at dokumentere de synlig lag - også kaldet den visuelle stratigrafi. Overfladen af det isstykke der måles på, skal renses/poleres omhyggeligt før målingen foretages.

I linescanneren bliver et kamera over prøven og en lyskilde under prøven, synkront ført hen langs prøven.

Line scanner

Lyset fokuseres af linserne og rammer isoverfladen i en vinkel på 45°. Hvis der ikke er urenheder i isen passerer lyset direkte gennem isen og rammer ikke kameraet. Dette ses som mørke lag på billederne. Når der er mange urenheder eller bobler, spredes lyset, og kameraet ser disse lag som hvide eller grå områder.

Linescanneren

Billedet viser linescanneren, som dokumenterer de synlige lag i iskernen. Lyset fra lyskilden under prøven spredes af cloudy bands og bobler i isen, og opfanges af kameraet. Lyskilden og kameraet bevæger sig synkront hen langs det 1,65 m lange stykke iskerne.

Synlig stratigrafi

Billede viser en optagelse udført af linescanneren. De hvide lag er cloudy bands, som opstår pga. øget indhold af støv. Lagene er en slags årlag, og kan bruges til at datere isen. De små prikker er luftbobler i isen og de sorte områder svarer til helt klar is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om korrelationen mellem krystalstørrelse og synlige lag i isen.