Massespektrometri

Et IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometer) sorterer atomer efter masse. Ved Center for Is og Klima bruger man massespektrometre til at analysere den isotopiske sammensætning af prøver fra iskernerne og af prøver fra den luft, der er fanget i luftboblerne i isen.

IRMS'en bygger på det princip, at en tung isotop er sværere at afbøje end en let isotop. IRMS'en består af tre fundamentale dele: (1) en "kilde" af postivt ladede ioner, (2) en magnet og (3) ionopsamlere/detektorer.

  1. Kilden er et kammer med lavt tryk, hvor gassen fra prøven eller standarden ioniseres af en elektronstråle, som produceres af en varm glødetråd. Når ionerne er dannet, accelereres og fokuseres de til en stråle, der ledes ind i et vacuumrør.
  2. Ionerne bevæger sig hurtigt gennem et magnetfelt, der afbøjer deres bane. De tunge ioner afbøjes mindre end de lette ioner, og derved adskilles ionstrålen til enkelte stråler.
  3. Intensiteten af hver stråle måles, og udfra disse intensiteter kan man beregne hvor mange ioner, der er med hver masse.
Massespektrometer skitse

Skitse af et trippel-detektor IRMS-system, der bruges til at analysere den isotopiske sammensætning af CO2.

Læs mere om isotopmålinger vha. laserabsorption ved Center for Is og Klima eller læs mere om massespektrometri på Wikipedia (åbner i nyt vindue)