Isen flyder

Grønlands indlandsis er en dynamisk masse af is, som gradvis ændrer form - deformerer. Sneen der falder på de centrale dele af iskappen, bliver med tiden presset sammen til is, som langsomt flyder ud mod isranden. Ved isranden mister iskappen is, enten ved smeltning eller ved at isbjerge brækker af og flyder ud i havet. Når der sker ændringer i temperaturen eller mængden af sne der falder, har det betydning for indlandsisens udbredelse og tykkelse.

Ice

Densifikation

I de øverste 70-100 m af iskappen bliver sneen presset sammen til is. Stadiet mellem sne og is kaldes firn, og den proces, der omdanner sne til gletsjeris, kaldes densifikation eller firnifikation. Firnlaget er meget tyndt i forhold til den samlede tykkelse af Grønlands indlandsis, som er omkring 3 km i de centrale dele.

Blue crystals

Isens krystalstruktur

Gletsjeris består af mange små krystaller. Størrelsen på krystallerne  varierer mellem 1 mm til 10 cm i diameter. Når isen flyder og deformeres, deformerer og roterer krystallerne. Resultatet er, at isens flydeegenskaber ændres, fordi flydeegenskaberne afhænger af, hvordan krystallerne er orienteret.

Flowmodel

Modeller for isflydning

For at kunne simulere isens flydning og deformation, har forskerne udviklet modeller af iskapperne.. Store tredimensionelle modeller som kræver stærke computere, bruges til at studere tidligere og fremtidige isudstrækninger. Andre mere simple modeller bruges til at bestemme relationen mellem dybde og alder de steder på iskappen, hvor iskernerne bliver boret.

 

 

  Internal layers

Indre lag i isen

Radarundersøgelser af iskappen (radarbilleder optaget over Grønlands indlandsis) viser interne lag i isen. Ved at studere disse lag kan man få viden om flydemønsteret, relationen mellem dybde og alder, nedbørsmængde, og hvor meget det smelter ved bunden under store dele af iskappen. Disse informationer er vigtige for at forstå iskappens dynamik.

 

Borehole logging

Målinger i borehuller

Isen har en vældig god "hukommelse" hvad angår temperaturer tilbage i tiden. Derfor kan man bestemme fortidens temperaturer ved et iskerneborested, ved at måle de nuværende temperaturer nede i borehullet, efter iskernen er færdigboret. Isens temperatur påvirker flydningen: Kold is er hård og flyder (dvs. deformeres) langsommere end varmere is, som flyder lettere.