Ice sheet models

Iskappemodeller

For at kunne simulere isens flydning og deformation, er der blevet udviklet en lang række iskappemodeller. I modellerne vælger man et net af punkter, der dækker hele iskappen med en passende opløsning. Isflydningen bestemmes af isens spændingstilstand, som er forskellig forskellige steder i iskappen. Derfor må denne størrelse kvantificeres i hvert punkt.

Isens flydning påvirkes ikke kun af isens spændingstilstand; men også af parametre som temperatur, mængde af sne, smelterate ved bunden og krystallernes retning i isen. Det kræver stærke computere og lange beregningstider at inkorporere alle disse data i en model, og at følge udviklingen i hvert punkt i tusindvis af år, gennem istider og mellemistider. 

Modellerne bruges til at undersøge tidligere tiders udbredelse af is i Grønland, og til at forudsige indlandsisens form og udbredelse i fremtidige klimascenarier. Ved hjælp af modellerne er det muligt at estimere bidraget fra denne ismasse til den globale stigning i havniveauet.

Isudbredelse

Den nuværende udbredelse af is i Grønland (t.v.) og det modellerede isdække i et klima, der er 5°C varmere end det nuværende (t.h.).

Læs mere om simple isflydemodeller