Modellering af havets CO2-indhold Modellering af havets CO2-indhold 

Fra målinger foretaget på iskerner fra Antarktis ved vi, at der indenfor tidsskalaer på 10-1000 år sker store forandringer i indholdet af CO2 i atmosfæren. En vigtig årsag til disse forandringer er havet. Modeller for havcirkulationen bruges til at afgøre, hvordan oceanografiske parametre som temperatur, havstrømme og havis indvirker på kulstoffets kredsløb.

 

 

 

Modellering af klimaets dynamik

Modellering af klimaets dynamik

Forskellige typer klimamodeller gør det muligt at øge vores forståelse af klimaets dynamik, og at fortolke de data som ligger gemt i iskernerne. Der findes forskellige former for klimamodeller. Nogle er meget komplekse og kræver udregninger på supercomputere. Andre er helt enkle og kræver blot en almindelig hjemme-pc. Hvert computereksperiment bliver skræddersyet til lige præcis det spørgsmål, man gerne vil finde svar på: Hvordan og hvorfor ændrede klimaet sig i fortiden? Hvordan kan forandringerne aflæses i iskernerne? Hvilken betydning har det for fremtidens klima?

 

 

Istidens og mellemistidens klima

Istidens og mellemistidens klima

Mere end 120.000 års klimahistorie ligger gemt i de grønlandske iskerner. Fra iskernerne ved vi, at de klimatiske forhold har været usædvanligt stabile i den nuværende mellemistid, dvs. de seneste 11.700 år. Før da var temperaturerne i Grønland 15-20°C lavere og meget mere omskiftelige, med temperaturforandringer på op til 10-15°C indenfor ganske få årtier.