Klimaet under istiden og mellemistiden


Data fra de grønlandske iskerner giver pålidelige informationer om klimaforholdene i Grønland år for år og ca. 123.000 år tilbage i tiden. I denne periode har Grønland oplevet to enorme klimaskift: begyndelsen og slutningen af sidste istid.

Istiden begyndte for ca. 120.000 år siden, hvor klimaet langsomt forandrede sig fra den varme Eem-mellemistid, til koldere istidsforhold. For 11.700 år siden, i slutningen af istiden, skete en meget dramatisk ændring i temperaturerne. Indenfor ganske få årtier steg temperaturen på Grønland med op til 15-20°! Ændringen ses som et skift på ca. 6‰ i δ18O-værdierne i de fleste grønlandske iskerne-dataserier. Dette bratte omslag i klimaet markerer slutningen af istiden og begyndelsen af vores nuværende mellemistid, Holocæn. Holocæn er vor tids varme periode.

Klimaet i Holocæn Istiden Et kig ind i Eem-perioden

NGRIP målinger

δ18O-data fra NGRIP fra overfladen og ned til bunden i 3085 meters dybde. δ18O-værdierne er et  mål for mængdn af den tunge 18O-isotop i isen og afpejler dermed temperaturen. Isens omtrentlige alder er angivet på skalaen til højre.


Eem-tiden
, istiden og Holocæn er de tre vigtigste klimaperioder der kan undersøges ved hjælp af iskernerne fra Grønland. Perioderne er markeret i figuren, hvor NGRIP δ18O-værdierne vises hele vejen gennem isen.

Klik på de forskellige klimaperioder - Holocæn / Istiden / Eem-tiden - for at læse mere om klimaet i hver af disse perioder.