Et kig ind i Eem-tiden

Under den sidste mellemistid, der kaldes Eem-tiden, var Grønland flere grader varmere end i dag. Eem-klimaet er derfor en analog til fremtidens klima, som i løbet af det næste århundrede forventes at blive 2-4°C varmere på grund af den forstærkede drivhuseffekt.

Ved at forstå hvordan Eem-tidens klima udviklede sig, kan vi blive bedre til at forudsige i hvilken retning vores nuværende klima ændrer sig. Center for Is og Klima er derfor meget interesserede i at kunne undersøge is fra Eem-tiden. I alle iskerner fra den grønlandske iskappe er der nær grundfjeldet fundet is fra Eem-tiden, men kun i NGRIP-iskernen er lagfølgen i isen hele vejen tilbage til Eem-tiden uforstyrret.

GRIP-borestedet er isen fra Eem-tiden blevet foldet ind i isen fra istiden.  Det er sket under isens flydning henover den ujævne undergrund. Resultatet er at istidsis og Eem-is ligger i tynde gentagne lag, som lagene i butterdej. Ved DYE-3 giver isens flydning henover grundfjeldet allerede problemer for is, der kun er 40.000 år gammel, og man kan derfor ikke stole på at ældre δ18O-værdier afspejler fortidens klimaudvikling. Også i iskernerne fra Camp Century og de to Renland-boringer er lagene fra Eem-tiden enten forstyrrede eller så udtyndede på grund af isens flydning, at de vanskeligt lader sig analysere.

Iskernen fra NGRIP var derfor inden NEEM-boringen den eneste iskerne fra Grønland, som indeholdt udforstyret is fra starten af istiden og kunne give et kig ind i den endnu ældre Eem-mellemistidsis. På grund af smeltning ved bunden rækker NGRIP-iskernen dog kun ca. halvvejs igennem Eem-tiden.

NEEM - jagten på isen fra Eem-tiden

NEEM-boringen havde som hovedmål at skaffe uforstyrret is fra hele Eem-tiden. Projektet startede i sommeren 2007, og efter tre sæsoner havde boret arbejdet sig hele vejen ned gennem den 2537,36 m dybe iskappe. Den 27. juli 2010 ramte boret grundfjeldet (læs artiklen: Bunden af Indlandsisen er nået). NEEM-iskernen viste sig rigtigt nok at indeholde lag, der er ældre end i NGRIP-iskernen, men de ældste lag var foldet på en måde, der gør det vanskeligt at rekonstruere klimaet. Det var heldigvis muligt at rekonstruere rækkefølgen af islagene fra den varmeste del af Eem-tiden og dermed undersøge hvor varmt der var i Nordgrønland under istiden. Data fra NEEM-iskernen har ført til en lang række videnskabelige artikler, som løbende er blevet offentliggjort på NEEM projektets hjemmeside, og flere er på vej.

Tidligere varme perioder

Analyse af NEEM-iskernen fortæller os, at klimaet under Eem var betydeligt varmere end klimaet under den nuværende Holocæn mellemistid - sandsynligvis med 5°C. Sammenholdt med det faktum at is fra Eem-tiden er blevet fundet ved alle boresteder kan vi sige, at iskappen i Grønland ikke smeltede fuldstændig væk under Eem-tidens varme. Analyser af δ18O-værdier i isprøver fra Eem-tiden viser, at iskappen i Grønland under Eem-tiden ikke var markant mindre, end den er i dag.