Modellering af klimaets dynamik


Modellering af klimaets dynamik

Computersimulering af jordens klima er et andet vigtigt forskningsfelt som forskere ved Center for Is og Klima beskæftiger sig med, sideløbende med den mere direkte analyse af iskerner.

Samspillet mellem data og modeller giver bedre mulighed for at fortolke resultaterne fra analyser af iskernerne, og for at forstå, hvad målingerne fortæller os om klimaet, både i Grønland og andre dele af verden.

Der findes mange forskellige modeller som kan gøre os klogere på jordens klima. Nogle er meget enkle, mens andre er uhyre komplekse. Hvilken model man benytter i hvert enkelt tilfælde, afhænger af hvilket spørgsmål man ønsker at belyse. Nogle gange er det nødvendigt at benytte den mest komplekse modeltype med den højest mulige detaljeringsgrad. I andre undersøgelser vil en sådan model være for kompleks, eller kræve for mange computerressourcer, og en mere enkel model vil her være at foretrække. De forskellige modeller omfatter:

Modellering af Grønlands nedbørskilder (GCM) Modellering af opvarmningen på høje breddegrader (flere modeltyper) Modellering af den bipolare vippe (EMIC) Statistisk modellering af istidens klimasvingninger Areas of modelling


- General Circulation Models (GCMs).

GCMen er den mest omfattende model til simulering af klimasystemet. Modellen anvender meget omfattende datamængder til at beskrive hvordan masse, energi, fugtighed, stråling m.m. udveksles i klimasystemet, tidsskridt for tidsskridt, og punkt for punkt, for hele jorden. Men den høje detaljeringsgrad har sin pris. GCMen er meget langsom og sætter dermed en grænse for hvor lange tidsperioder man kan studere med modellen.
- Earth System Models of Intermediate Complexity (EMICer).

Når det er vigtigt at udføre beregninger over lange tidsintervaller, er en mindre kompleks model som EMICen bedst egnet. EMICer omfatter en lang række modelkombinationer: Nogle er komplette GCMer, blot med grovere opløsning (dvs. større masker i det net af punkter, der beskriver klimasystemet). Nogle fokuserer på detaljer i atmosfæren, og andre på detaljer i havet. Nogle indeholder endda modeller af iskapper, vegetation eller kulstofcyklus.
- Simple konceptuelle modeller og statistiske modeller.

Ofte forsøger man at forstå en stor mængde data ud fra få, simple sammenhænge. Sådanne forenklede modeller vil sjældent kunne fortælle hele historien. Alligevel er det ofte de simple modeller der hjælper os til at forstå mønstre i data, og afslører de generelle mekanismer i klimasystemet.

Ved Center for Is og Klima, og i centerets partnergrupper, bliver alle modeltyper anvendt. Klik på figuren eller eksemplerne nedenfor, for at læse mere om anvendelse af de enkelte modeltyper:
Modellering af Grønlands nedbørskilder (GCM)
Modellering af opvarmningen på høje breddegrader (flere modeltyper)
Modellering af den bipolare vippe (EMIC)
Statistisk modellering af istidens klimasvingninger (simpel konceptuel model)